Månatliga arkiv: mars 2016

Årsmötet den 2 mars 2016

Hembygdsföreningens årsmöte har hållits i Ratics matsal den 2 mars 2016. Mötet inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar. Barbro Eriksson ledde förhandlingarna med Kristin Ovik som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp och kassören redogjorde för …

Läs mer »