Årsmötet den 2 mars 2016

Hembygdsföreningens årsmöte har hållits i Ratics matsal den 2 mars 2016. Mötet inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar.

Barbro Eriksson ledde förhandlingarna med Kristin Ovik som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp och kassören redogjorde för bokslutet. Föreningens ekonomiska situation är god. Efter revisorernas berättelse beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Ordföranden, arkivgruppen, livräddningsstationsgruppen och Harplinge dokumentationsgrupp lämnade rapporter.

Gösta Andersson omvaldes till ordföranden på ett år. Styrelsen i övrigt är oförändrad. Ledamöterna i arkiv- livräddnings- och dokumentationsgrupperna, valberedning och revisorer framgår på sidan Styrelse.

Efter kaffet visade Ola Bengtsson intressanta bilder från bl a Malmbanan och berättade om sitt stora intresse för tåg och järnvägar.

Det är inte möjligt att kommentera.