Månatliga arkiv: mars 2013

Ny adress, nya sidor

Nu har vi registrerat en egen domänadress Harplingehembygd.se.
Den är registrerad på webbhotellet One.com där Gunnar Bengtsson har startat publiceringsverktyget WordPress med databas mySQL. På sikt kommer Hembygsföreningens hemsida härmed få ökad funktionalitet.

Christer och Daniel kommer under våren 2013 fortsätta att förnya dessa sidor, förbättra bilderna med mera.

Parallellt kommer de gamla sidorna på harplingehembygd.wordpress.com att finnas kvar under en övergångsperiod. Tyvärr har nyhetsfunktionen på de gamla sidorna blivit påtvingade reklaminslag som inte överensstämmer med hembygsföreningens mål och syfte.

Successivt kommer de gamla sidorna att släckas ned en efter en i takt med att de nya sidorna skapas här.

På dessa nya sidor under vår egen domän Harplingehembygd.se kommer det inte förkomma någon reklam.

Årsmöte 6 mars 2013

Hembygdsföreningens årsmöte hölls i HIK:s klubbstuga på Tranevall. Mötet inleddes med en tyst minut för avlidna medlemmar.

Förhandlingarna leddes av Barbro Ericsson. Mötet godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012. Styrelsen består av Gösta Andersson, ordf., Boris Andersson, Bengt Hulten, Kristin Ovik, Eva Andersson, Daniel Svensson och Christer Hansson. Suppleanter Solveig Koppang, Johan Heuren och Leif Andersson.

Eva Eriksson (Bäckström) och Leif Andersson gjorde en uppskattad uppläsning på bygdemål av Hjalmar Bengtssons berättelse ”Ajn sjabbestånn med henstufar” från första Harplingeboken 1927. Glada igenkännanden och skratt hördes från åhörarna när den gamla harplingedialekten ljöd. För den som inte är så bevandrad i det lokala ”lingot” fanns en översättning till dagens språkbruk att tillgå.

Sven-Olov Lindgren avtackades för sina viktiga insatser i arkivet under många år, med bl.a. fotografering och scanning av otaliga bilder och starten av vår första hemsida. Föreningen bjöd på kaffe med dopp.

På bilden ser vi Eva och Leif i delvis tidstypisk mundering (för större bild klicka i den):Eva Eriksson o Leif Andersson 20130306