Månatliga arkiv: mars 2010

Sven Sterners bilder

Sven Sterner, mångårig medlem i föreningen, är flitig fotograf.
Här lägger vi in en del av hans bilder. Klicka i bilden för förstoring.

 

Bo Carlsson och Sven-Olof Lindgren köper lotter av Sven-Olof Jacobsson.
Visningsdag juli 2009.

Hängrännor sätts upp på Timmersjö-längan, nov. 2009.
Fr vä: Sven-Olof Jacobsson, Gösta Andersson, Jan-Olof Johansson.

Höstarbete på Hembygdsgården, nov. 2009.
Gösta Andersson vid räfsan.

Snövinter, feb 2010. 80 cm på trädgårdsbordet?

       

Solnedgång feb 2010, i bakgrunden          Snövinter feb 2010
väderkvarnen, Harplinge

Årsmötet 3 mars 2010

Den 3 mars hade Harplinge Hembygdsförening årsmöte i HIK:s klubbstuga eftersom Hembygdsgården låg väl inbäddad i snö. Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat inbjudan. En tyst minut hölls för under året avlidna medlemmar. Det gavs tillfälle att kommentera verksamheten och ställa frågor ang. de olika kommitté-rapporterna.
Avgående styrelseledamöter tackades för nedlagt arbete för föreningens bästa.

Styrelsen fick följande utseende: 
Ordf. Gösta Andersson, sekr. Kristin Ovik, kassör Bengt Hultén, ledamöter: Jan-Olof Johansson, Christer Hansson, Else-Britt Oscarsson, Leif Hamresand.
Suppleanter: Bo Carlsson, Solvig Koppang, Eva Andersson, Daniel Svensson.
Avslutningsvis hölls konstituerande möte av den nya styrelsen.

Besök från Snöstorps HF 22 jan 2010

Den 22 januari, 2010, besökte arkivgruppen i Snöstorps Hembygdsförening vår egen arkivgrupp för att utbyta erfarenheter och tips om hur man registrerar och märker föremål och använder datorprogram.

Från vä: Allan Isacsson (Snöstorp), Ragnhild Bohlet (Harplinge), Håkan Håkansson, Birgitta Wiman och Hjördis Isacsson (Snöstorp)