Årsmötet 3 mars 2010

Den 3 mars 2010 hade Harplinge Hembygdsförening årsmöte i HIK:s klubbstuga eftersom Hembygdsgården låg väl inbäddad i snö. Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat inbjudan. En tyst minut hölls för under året avlidna medlemmar. Det gavs tillfälle att kommentera verksamheten och ställa frågor ang. de olika kommitté-rapporterna.
Avgående styrelseledamöter tackades för nedlagt arbete för föreningens bästa.

Styrelsen fick följande utseende:
Ordf. Gösta Andersson, sekr. Kristin Ovik, kassör Bengt Hultén, ledamöter: Jan-Olof Johansson, Christer Hansson, Else-Britt Oscarsson, Leif Hamresand.
Suppleanter: Bo Carlsson, Solvig Koppang, Eva Andersson, Daniel Svensson.
Avslutningsvis hölls konstituerande möte av den nya styrelsen.

Det är inte möjligt att kommentera.