Varför har Hembygdsföreningen sparat detta träd?

Tallen på bilden är på väg att dö där den står på Hembygdsgården. Istället för att såga ner den beslöt våra arborister att låta den stå och så småningom bli en torr-raka (torrfura). Den döda veden i tallen är viktig för den biologiska mångfalden i skogen.

Många arter som nyttjar död ved vill ha stående död ved. Till exempel hackspetten som hackar ut sitt bohål och också söker föda i stående träd. För många insekter är tallen i pålitlig barnkammare som inte försvinner. Exempelvis behöver raggbockens larver upp till 4 år på sig att bli en färdigutvecklad insekt.

Om inget oförutsett inträffar kan vi följa denna tall i flera decennier framöver. De små grenarna i kronan har tagits bort och med lite tur kanske någon rovfågel fattar tycke för den utmärkta boplatsen med fantastisk utsikt över Harplinge.

Kronan in blivande torr-raka

 

 

Det är inte möjligt att kommentera.