Tröskning med gammalt gårdströskverk drivet av veterantraktor

Tröskning med gårdströskverk och veterantraktor kunde man uppleva på Harplinge Hembygdsgård 2012-07-08.

Se en amatörvideo från hembygdsgården 2012-07-08:

Det är inte möjligt att kommentera.