Sten från kyrkstallets kommande plats blir gärdsgård

I arbetet med att göra i ordning platsen på Hembygdsgården för det gamla kyrkstallet, som skall flyttas hit, har en oväntat stor mängd sten fått schaktas eller knackas bort. Stenen kommer nu väl till pass som en låg gärdsgård på ovansidan av Hembygdsgården där det funnits ett jägarstaket, som blivit gammalt och murket. Duktiga medlemmar lägger muren.

Marken för kyrkstallet förberedd

Stenmuren påbörjad

Det är inte möjligt att kommentera.