Stavgången börjar tisd 12 januari, 2021

Stavgången pågår tisdagar 12/1 t.o.m. 18/5, samling kl 10.00. Se anslaget.
OBS Samlingen är nu vid Hembygdsgården och inte vid Vårdcentralen i Harplinge.

Det är inte möjligt att kommentera.