Familje- o visningsdagar på Hembygdsgården 9 o 16 juli kl 14-17

Välkommen till familje- och visningsdagar på Hembygdsgården sönd 9 och 16 juli, kl 14.00-17.00. Kom och fira föreningens 100 år, njut av parken, titta in i husen, se hur det gamla kyrkstallet börjar återuppbyggas, träffa gamla och nya bekanta. Underhållning, …

Läs mer »

Lyngåkraskolans avslutning på Hembygdsgården den 7 juni 2023

Som tradition sedan några år vandrade skolbarnen på Lyngåkraskolan upp till Hembygdsgården för avslutning av läsåret. Där väntade familjer och vänner i den sköna kvällssolen. De olika klasserna sjöng sommarvisor och femteklassarna, som nu lämnar Lyngåkraskolan, önskades ett särskilt ”Lycka …

Läs mer »

Harplinge Hembygdsförening erhöll en fana på Nationaldagen 2023

Vid firandet av Nationaldagen 2023 på Hallandsgården i Halmstad överlämnade landshövding Brittis Benzler en fana till Harplinge Hembygdsförening från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.  

Fullt med folk på Nationaldagen med Aggaredsloppet

I strålande solsken firades nationaldagen på Hembygdsgården och löptes Aggaredsloppet på ”berget”. Det bjöds på kaffe, korv och växtförsäljning/loppis. Arrangemanget av Harplinge Samhällsförening i samarbete med hembygdsföreningen, act/Svenska kyrkan och Räddningstjänsten drog både unga och gamla. (Resultatet av Aggaredsloppet redovisas …

Läs mer »

Nationaldagen och Aggaredsloppet 6 juni på Hembygdsgården

Gökottan Kristi himmelfärds dag 18/5 i Djupadal

Gökottan detta år var förlagd till Djupadal i Plönningeskogen. Staffan Johansson, samordnare för Hallands regionala skogsprogram, var speciellt inbjuden och hade mycket intressant att berätta om Plönninge och skogens historia både bakåt och framåt i tiden. Göken lät sig inte …

Läs mer »

Valborgsfirandet 2023

I strålande solsken men kylig vind kom omkring tvåhundra personer till Hembygdsgården på Valborgsmässoafton för att höra fina Harplinge-Steninge kyrkokör sjunga in våren under ledning av organist Eva Persson. ”Vintern rasat ut”, ”Sköna maj välkommen” och många andra vårsånger värmde …

Läs mer »

Arbetet på Hembygdsgården håller igång många frivilliga

I januari var det full fart med att röja sten och jord för platsen för kyrkstallet. Stenen tas tillvara och läggs de kommande månaderna som en låg stenmur längst upp på Hembygdsgården. Stor insats av många frivilliga, bland annat Anders …

Läs mer »

Valborgsmässoafton – Hälsa våren på Hembygdsgården

Valborgsmässoafton kl 19.00 hälsar vi våren på Hembygdsgården. Sång av Harplinge-Steninge kyrkokör under ledning av Eva Persson. Vårtal av Christer Harplinger. VÄLKOMNA!

Årsmötet 27/3 2023

Mötet inleddes med en tyst minut för under 2022 avlidna medlemmar. Till att leda mötet valdes Leif Andersson med Cecilia Falkström som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2022 lästes upp, kassören redogjorde för bokslutet. Efter revisorernas berättelse beslöt mötet om ansvarsfrihet för …

Läs mer »