Mer som hänt i april på Hembygdsgården

Städdag: Den 17 april var det städdag i park och hus med ett femtontal deltagare.

Linodling: Vid kryddträdgården nedanför Särdalsstugan har en jordbit förberetts och såtts för linodling. Det ingår i ett projekt med bl.a. Halmstads Hemslöjdsförening, Vuxenskolan och Hallands Konstmuseum/Hallandsgården med odling, skörd och behandling av spånadslin.

Kvarnsten: Bakom Gillesstuglogen står en gammal kvarnsten sedan många år. Med hjälp av Rutger Eriksson och hans hjullastare har den nu flyttats ut och blivit en sittplats.

Här hoppas vi skörda lin.

Det är inte möjligt att kommentera.