Julabadet i Haverdal 24 december

Hembygdsföreningens ändamål är bland annat att ”synliggöra hembygdens miljö och kulturarv”. Det borde väl då också inbegripa bevakning av bygdens badliv, som det återkommande julabadet i Haverdal på julafton? Denna kulturella, eller snarare sportsliga, tradition har nu pågått sedan 2004. Även i år var intresset stort med uppskattningsvis ett 100-tal djärva badande och ännu fler roade åskådare.

Folket strömmar till nedanför Tore Gudmarssons väg

Kl 11.00, nerräkningen är klar

Ett snabbt dopp och fort in igen till värmande bastu, filtar och dryck

Vad skulle Tore Gudmarsson och de andra 1600-talsbönderna i Haverdal sagt om spektaklet?

Det är inte möjligt att kommentera.