Inställt …….. men inte inaktivt på Hembygdsgården

Under våren och sommaren har flera arrangemang på Hembygdsgården tyvärr fått ställas in. Med rådande Corona pandemi har det varit ofrånkomligt.
Men ”inställt” betyder inte att det är inaktivt på Hembygdsgården. Det har istället varit tillfälle att ta itu med en del på listan att åtgärda, utöver de återkommande uppgifterna.

– Gillesstuglogen har fått ett  helt nytt undertak, med återanvändning av de gamla tegelpannorna. Flera frivilliga medlemmar hjälpte till.
– I slutet av april var det städdag. Ett 15-tal aktiva gjorde fint ute och inne under ledning av Kristin Ovik och Gösta Andersson.
– Det rika innehållet i köket och på delar av vinden och kammaren i Kråkegårdslängan har gåtts igenom och sorterats. Mona Westerberg, Gerd Svensson, Eva-Britt Gustafsson och Kristin Ovik hjälptes åt. Mats Aniansson bidrog med transporter.
– Den gamla stenhuggartunnan nedanför Särdalsstugan var i dåligt skick. Holger Bengtsson har gjort nya bräder och satt på tunnan med hjälp av Gösta.
– Gräsytan vid Kråkegårdslängan har fått ett tjockare lager jord för att jämna ut mellan farligt uppstickande rötter. Området bakom Timmersjölängan och på vildblomsterslänten har slagits med lie.
– Den ojämna gången in till Arkivet (under Särdalsstugan) var länge ett problem. Mycket jobb har lagts ner de senaste veckorna på att bryta upp sten, jämna ut marken och göra om stenläggningen. All heder åt Johan Ovik och Håkan Ljungberg för deras insatser, åt Rutger Eriksson på Rutgers Åkeri, som bistått med bärlager och sättsand, och Kristin som hållit med mat och fika.
För större bild klicka i den.

Rutger Eriksson kommer med sättsand

Håkan Ljunggren kör paddan

Gatsten och den gamla stenhuggartunnan som fått nytt hölje

Snyggt och prydligt!

Det är inte möjligt att kommentera.