Årsmötet 2 mars 2011

I trevlig gemenskap hölls Hembygdsföreningens årsmöte den 2 mars, 2011, denna gång förlagt till HIK:s klubbstuga på Tranevall på grund av det osäkra väglaget på hembygdsgården. Ca 40 medlemmar var närvarande på mötet, som inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar.

Barbro Ericsson ledde förhandlingarna på sedvanligt rutinerat sätt. Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Föreningens styrelse 2011 består av ordf. Gösta Andersson och ledamöterna Else-Britt Oscarsson, Kristin Ovik, Boris Andersson, Leif Hamresand, Christer Hansson och Bengt Hultén. Suppleanter är Eva Andersson, Solveig Koppang, Johan Heurén och Daniel Svensson.

Hans Svensson gav en översikt av länsstyrelsens delvis omdiskuterade förslag till ny skötselplan för Haverdalsreservatet. Hembygdsföreningen var en viktig tillskyndare till reservatets bildande 1942.
Christian Otto, som sammanställt den nya skriften ”Särdals strand – en sydhalländsk kustremsa” presenterades.

Det är inte möjligt att kommentera.