Arbetet på Hembygdsgården håller igång många frivilliga

I januari var det full fart med att röja sten och jord för platsen för kyrkstallet. Stenen tas tillvara och läggs de kommande månaderna som en låg stenmur längst upp på Hembygdsgården. Stor insats av många frivilliga, bland annat Anders Falkström.
I början av april togs läckaget på Kråkegårdslängan hand om. Skorstenarna fick skyddande plåtar och bättre fogning.
Den 22:a april var det städdag, målnings-/reparationsarbeten och besiktning av gårdstomten Goenissens uppgraderade bostad.

Fr vä Daniel ”Skintaby” Svensson, Anders Falkström, Håkan Ljungberg

Fikapaus

I april är stenmuren färdig.

 

Ander Falkström o Johan o Otto Ovik letar läckage på Kråkegårdslängan

Plåtar skyddar mot regn

Daniel ”Risarp” Svensson, Håkan Ljungberg och Dan Hemphälä målar Gillestuglogen. Klara Ljungberg dokumenterar.

Klara Ljungbergs arm är inte solbränd. Det är dammet efter att ha borstat gaveln på Hopaplockelängan.

Ann-Margaret Sundqvist städar i arkivet

Ann-Margaret har lagt ut mattorna från arkivet på vädring.

Anders Falkström och Ossian Ovik sätter upp nya vindskenor på Cederholms smedja

Mona Westerberg och Eva Gustafsson förbereder fika

Äntligen fika!

Goenisse har nu fått både fönster och skorsten till sin bostad.

 

Det är inte möjligt att kommentera.