Månatliga arkiv: oktober 2022

Schaktning för kyrkstallet

Den 1 oktober påbörjades arbetet med att schakta på Hembygdsgården för att ge plats åt det gamla kyrkstallet som legat vid Harplinge kyrka. Det ligger nu nedmonterat i en loge i Steninge. Här några bilder som Johan Ovik tagit.