2015-07-19 hembygdsdag

Några bilder från hembygdsdag 2015-07-19