Styrelse, kommittéer

Styrelse:

Ordförande Gösta Andersson 0708 832075
Kassör (adjungerad) Olga Hansson 0768-643144
Sekreterare Kristin Ovik 0705 583917
Vice sekreterare Evy Robinson 0702 939577
Ledamot Mats Aniansson 0708 551583
Ledamot Christer Hansson 0706 823425
Ledamot Daniel Svensson 035-50057
Suppleant Eva Andersson 035-51631
Suppleant Jan Eric Axpalm 0702 036222
Suppleant Johan Heurén 035-50842

Arkivgrupp:

Christer Hansson, sammankallande, 0706 823425
Evelyn Hardenmark
Lars Nilsson
Ann-Margaret Sundqvist

Livräddningsskommitté:

Else-Britt Oscarsson, sammankallande, 035-50671
Bengt Oscarsson
Christian Otto
Yvonne Otto


Harplinge dokumentationsgrupp:

Berit Eliasson, sammankallande, 035-50750
 


Underhållsgrupp:

Boris Andersson, sammankallande, 035-50634
 

Valberedning:

Lars Eliasson, sammankallande, 035-50750
Cecilia Falkström
Anders Falkström

Revisorer:

Cecilia Falkström
Christer Henriksson
Sven-Åke Haag, suppleant
Elisabeth Svensson, suppleant

Använd länkarna nedan för att läsa mer:

Email This Page