Statistik

Här visas besöksstatistik för Harplinge Hembygdsförenings hemsida.
Statistiken gäller bara från 2013-03-16 på grund av att vi då flyttade från den gamla adressen harplingehembygd.wordpress.com till denna ny sida med egen domän harplingehembygd.se.
Ursäkta att statistiken är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
78931 10681 92 29 1135 157

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 2781 Day - 1 - 2781 - 3.52 % 3.52 %
2 2539 Day - 2 - 2539 - 3.22 % 3.22 %
3 3091 Day - 3 - 3091 - 3.92 % 3.92 %
4 2335 Day - 4 - 2335 - 2.96 % 2.96 %
5 2536 Day - 5 - 2536 - 3.21 % 3.21 %
6 2292 Day - 6 - 2292 - 2.9 % 2.9 %
7 2013 Day - 7 - 2013 - 2.55 % 2.55 %
8 2365 Day - 8 - 2365 - 3 % 3 %
9 2031 Day - 9 - 2031 - 2.57 % 2.57 %
10 2557 Day - 10 - 2557 - 3.24 % 3.24 %
11 2617 Day - 11 - 2617 - 3.32 % 3.32 %
12 2436 Day - 12 - 2436 - 3.09 % 3.09 %
13 2589 Day - 13 - 2589 - 3.28 % 3.28 %
14 2452 Day - 14 - 2452 - 3.11 % 3.11 %
15 2285 Day - 15 - 2285 - 2.89 % 2.89 %
16 2728 Day - 16 - 2728 - 3.46 % 3.46 %
17 3599 Day - 17 - 3599 - 4.56 % 4.56 %
18 2781 Day - 18 - 2781 - 3.52 % 3.52 %
19 2648 Day - 19 - 2648 - 3.35 % 3.35 %
20 2987 Day - 20 - 2987 - 3.78 % 3.78 %
21 2847 Day - 21 - 2847 - 3.61 % 3.61 %
22 2883 Day - 22 - 2883 - 3.65 % 3.65 %
23 2496 Day - 23 - 2496 - 3.16 % 3.16 %
24 2168 Day - 24 - 2168 - 2.75 % 2.75 %
25 2385 Day - 25 - 2385 - 3.02 % 3.02 %
26 2518 Day - 26 - 2518 - 3.19 % 3.19 %
27 2121 Day - 27 - 2121 - 2.69 % 2.69 %
28 2358 Day - 28 - 2358 - 2.99 % 2.99 %
29 3576 Day - 29 - 3576 - 4.53 % 4.53 %
30 2605 Day - 30 - 2605 - 3.3 % 3.3 %
31 1312 Day - 31 - 1312 - 1.66 % 1.66 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 90 Day - 1 - 90 - 3.94 % 3.94 %
2 143 Day - 2 - 143 - 6.26 % 6.26 %
3 85 Day - 3 - 85 - 3.72 % 3.72 %
4 74 Day - 4 - 74 - 3.24 % 3.24 %
5 110 Day - 5 - 110 - 4.81 % 4.81 %
6 74 Day - 6 - 74 - 3.24 % 3.24 %
7 56 Day - 7 - 56 - 2.45 % 2.45 %
8 53 Day - 8 - 53 - 2.32 % 2.32 %
9 79 Day - 9 - 79 - 3.46 % 3.46 %
10 71 Day - 10 - 71 - 3.11 % 3.11 %
11 107 Day - 11 - 107 - 4.68 % 4.68 %
12 65 Day - 12 - 65 - 2.84 % 2.84 %
13 70 Day - 13 - 70 - 3.06 % 3.06 %
14 74 Day - 14 - 74 - 3.24 % 3.24 %
15 92 Day - 15 - 92 - 4.02 % 4.02 %
16 61 Day - 16 - 61 - 2.67 % 2.67 %
17 597 Day - 17 - 597 - 26.12 % 26.12 %
18 38 Day - 18 - 38 - 1.66 % 1.66 %
19 67 Day - 19 - 67 - 2.93 % 2.93 %
20 101 Day - 20 - 101 - 4.42 % 4.42 %
21 87 Day - 21 - 87 - 3.81 % 3.81 %
22 92 Day - 22 - 92 - 4.02 % 4.02 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 12279 Day - Sunday - 12279 - 15.56 % 15.56 %
Monday 10643 Day - Monday - 10643 - 13.48 % 13.48 %
Tuesday 11136 Day - Tuesday - 11136 - 14.11 % 14.11 %
Wednesday 10950 Day - Wednesday - 10950 - 13.87 % 13.87 %
Thursday 12539 Day - Thursday - 12539 - 15.89 % 15.89 %
Friday 9533 Day - Friday - 9533 - 12.08 % 12.08 %
Saturday 11851 Day - Saturday - 11851 - 15.01 % 15.01 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Mar 13 1344 Month - Mar 13 - 1344 - 1.7 % 1.7 %
Apr 13 651 Month - Apr 13 - 651 - 0.82 % 0.82 %
May 13 793 Month - May 13 - 793 - 1 % 1 %
Jun 13 1386 Month - Jun 13 - 1386 - 1.76 % 1.76 %
Jul 13 1659 Month - Jul 13 - 1659 - 2.1 % 2.1 %
Aug 13 1311 Month - Aug 13 - 1311 - 1.66 % 1.66 %
Sep 13 1070 Month - Sep 13 - 1070 - 1.36 % 1.36 %
Oct 13 990 Month - Oct 13 - 990 - 1.25 % 1.25 %
Nov 13 947 Month - Nov 13 - 947 - 1.2 % 1.2 %
Dec 13 1046 Month - Dec 13 - 1046 - 1.33 % 1.33 %
Jan 14 1554 Month - Jan 14 - 1554 - 1.97 % 1.97 %
Feb 14 1238 Month - Feb 14 - 1238 - 1.57 % 1.57 %
Mar 14 1034 Month - Mar 14 - 1034 - 1.31 % 1.31 %
Apr 14 673 Month - Apr 14 - 673 - 0.85 % 0.85 %
May 14 951 Month - May 14 - 951 - 1.2 % 1.2 %
Jun 14 1181 Month - Jun 14 - 1181 - 1.5 % 1.5 %
Jul 14 1680 Month - Jul 14 - 1680 - 2.13 % 2.13 %
Aug 14 1038 Month - Aug 14 - 1038 - 1.32 % 1.32 %
Sep 14 834 Month - Sep 14 - 834 - 1.06 % 1.06 %
Oct 14 974 Month - Oct 14 - 974 - 1.23 % 1.23 %
Nov 14 649 Month - Nov 14 - 649 - 0.82 % 0.82 %
Dec 14 836 Month - Dec 14 - 836 - 1.06 % 1.06 %
Jan 15 1414 Month - Jan 15 - 1414 - 1.79 % 1.79 %
Feb 15 1227 Month - Feb 15 - 1227 - 1.55 % 1.55 %
Mar 15 1354 Month - Mar 15 - 1354 - 1.72 % 1.72 %
Apr 15 931 Month - Apr 15 - 931 - 1.18 % 1.18 %
May 15 1361 Month - May 15 - 1361 - 1.72 % 1.72 %
Jun 15 1188 Month - Jun 15 - 1188 - 1.51 % 1.51 %
Jul 15 1750 Month - Jul 15 - 1750 - 2.22 % 2.22 %
Aug 15 1442 Month - Aug 15 - 1442 - 1.83 % 1.83 %
Sep 15 1110 Month - Sep 15 - 1110 - 1.41 % 1.41 %
Oct 15 1303 Month - Oct 15 - 1303 - 1.65 % 1.65 %
Nov 15 1626 Month - Nov 15 - 1626 - 2.06 % 2.06 %
Dec 15 1211 Month - Dec 15 - 1211 - 1.53 % 1.53 %
Jan 16 1555 Month - Jan 16 - 1555 - 1.97 % 1.97 %
Feb 16 1244 Month - Feb 16 - 1244 - 1.58 % 1.58 %
Mar 16 1206 Month - Mar 16 - 1206 - 1.53 % 1.53 %
Apr 16 1569 Month - Apr 16 - 1569 - 1.99 % 1.99 %
May 16 1714 Month - May 16 - 1714 - 2.17 % 2.17 %
Jun 16 1852 Month - Jun 16 - 1852 - 2.35 % 2.35 %
Jul 16 2766 Month - Jul 16 - 2766 - 3.5 % 3.5 %
Aug 16 1686 Month - Aug 16 - 1686 - 2.14 % 2.14 %
Sep 16 2044 Month - Sep 16 - 2044 - 2.59 % 2.59 %
Oct 16 1602 Month - Oct 16 - 1602 - 2.03 % 2.03 %
Nov 16 1593 Month - Nov 16 - 1593 - 2.02 % 2.02 %
Dec 16 1705 Month - Dec 16 - 1705 - 2.16 % 2.16 %
Jan 17 1698 Month - Jan 17 - 1698 - 2.15 % 2.15 %
Feb 17 1699 Month - Feb 17 - 1699 - 2.15 % 2.15 %
Mar 17 2235 Month - Mar 17 - 2235 - 2.83 % 2.83 %
Apr 17 1954 Month - Apr 17 - 1954 - 2.48 % 2.48 %
May 17 2127 Month - May 17 - 2127 - 2.69 % 2.69 %
Jun 17 2344 Month - Jun 17 - 2344 - 2.97 % 2.97 %
Jul 17 4296 Month - Jul 17 - 4296 - 5.44 % 5.44 %
Aug 17 2286 Month - Aug 17 - 2286 - 2.9 % 2.9 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 2568 Hour - 0 - 2568 - 3.25 % 3.25 %
1 2299 Hour - 1 - 2299 - 2.91 % 2.91 %
2 1830 Hour - 2 - 1830 - 2.32 % 2.32 %
3 1539 Hour - 3 - 1539 - 1.95 % 1.95 %
4 1923 Hour - 4 - 1923 - 2.44 % 2.44 %
5 1917 Hour - 5 - 1917 - 2.43 % 2.43 %
6 1879 Hour - 6 - 1879 - 2.38 % 2.38 %
7 2357 Hour - 7 - 2357 - 2.99 % 2.99 %
8 3033 Hour - 8 - 3033 - 3.84 % 3.84 %
9 3500 Hour - 9 - 3500 - 4.43 % 4.43 %
10 4001 Hour - 10 - 4001 - 5.07 % 5.07 %
11 3926 Hour - 11 - 3926 - 4.97 % 4.97 %
12 3821 Hour - 12 - 3821 - 4.84 % 4.84 %
13 3840 Hour - 13 - 3840 - 4.87 % 4.87 %
14 4112 Hour - 14 - 4112 - 5.21 % 5.21 %
15 4176 Hour - 15 - 4176 - 5.29 % 5.29 %
16 4031 Hour - 16 - 4031 - 5.11 % 5.11 %
17 4219 Hour - 17 - 4219 - 5.35 % 5.35 %
18 3301 Hour - 18 - 3301 - 4.18 % 4.18 %
19 4038 Hour - 19 - 4038 - 5.12 % 5.12 %
20 3596 Hour - 20 - 3596 - 4.56 % 4.56 %
21 4229 Hour - 21 - 4229 - 5.36 % 5.36 %
22 4670 Hour - 22 - 4670 - 5.92 % 5.92 %
23 4126 Hour - 23 - 4126 - 5.23 % 5.23 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 14581 Page - / - 14581 - 68.56 % 68.56 %
/foreningen/styrelsen/ 1920 Page - /foreningen/styrelsen/ - 1920 - 9.03 % 9.03 %
/aktivitet/ 1691 Page - /aktivitet/ - 1691 - 7.95 % 7.95 %
/byggnader/livraddningsstation/ 1625 Page - /byggnader/livraddningsstation/ - 1625 - 7.64 % 7.64 %
/arkivet/gamla-bilder-fran-harplinge/ 1451 Page - /arkivet/gamla-bilder-fran-harplinge/ - 1451 - 6.82 % 6.82 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 3469 Referer - https://www.google.se/ - 3469 - 58.22 % 58.22 %
http://harplingehembygd.wordpress.com/ 912 Referer - http://harplingehembygd.wordpress.com/ - 912 - 15.31 % 15.31 %
http://www.google.com/search 802 Referer - http://www.google.com/search - 802 - 13.46 % 13.46 %
harplingehembygd.se 416 Referer - harplingehembygd.se - 416 - 6.98 % 6.98 %
http://harmonit.se/foto 359 Referer - http://harmonit.se/foto - 359 - 6.03 % 6.03 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Chrome Chrome 16137 UserAgent - Chrome - 16137 - 26.86 % 26.86 %
Internet Explorer Internet Explorer 15252 UserAgent - Internet Explorer - 15252 - 25.39 % 25.39 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 14684 UserAgent - Mozilla Firefox - 14684 - 24.44 % 24.44 %
Mozilla Mozilla 7177 UserAgent - Mozilla - 7177 - 11.95 % 11.95 %
Mobile Safari Mobile Safari 6828 UserAgent - Mobile Safari - 6828 - 11.37 % 11.37 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 8444 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 8444 - 28.47 % 28.47 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 7173 UserAgent - Mozilla 11.0 - 7173 - 24.18 % 24.18 %
Unknown Unknown 6562 UserAgent - Unknown  - 6562 - 22.12 % 22.12 %
Java-based browser 1.8.0 Java-based browser 1.8.0 3850 UserAgent - Java-based browser 1.8.0 - 3850 - 12.98 % 12.98 %
iPhone iPhone 3630 UserAgent - iPhone  - 3630 - 12.24 % 12.24 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 20160 Operating System - Windows 7 64 bit - 20160 - 36.3 % 36.3 %
Unknown Unknown 12046 Operating System - Unknown  - 12046 - 21.69 % 21.69 %
Mac OS X Mac OS X 8657 Operating System - Mac OS X - 8657 - 15.59 % 15.59 %
Windows NT Windows NT 7511 Operating System - Windows NT - 7511 - 13.52 % 13.52 %
Windows XP Windows XP 7162 Operating System - Windows XP - 7162 - 12.9 % 12.9 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplinge hembygdsförening 30 Keyword - harplinge hembygdsförening - 30 - 29.41 % 29.41 %
harplingehembygd.se 28 Keyword - harplingehembygd.se - 28 - 27.45 % 27.45 %
gamla harplinge 15 Keyword - gamla harplinge - 15 - 14.71 % 14.71 %
harplinge musiker 15 Keyword - harplinge musiker - 15 - 14.71 % 14.71 %
harplinge hembygdsgård 14 Keyword - harplinge hembygdsgård - 14 - 13.73 % 13.73 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Email This Page