Statistik

Här visas besöksstatistik för Harplinge Hembygdsförenings hemsida.
Statistiken gäller bara från 2013-03-16 på grund av att vi då flyttade från den gamla adressen harplingehembygd.wordpress.com till denna ny sida med egen domän harplingehembygd.se.
Ursäkta att statistiken är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
120695 22644 66 38 849 366

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 4012 Day - 1 - 4012 - 3.32 % 3.32 %
2 3768 Day - 2 - 3768 - 3.12 % 3.12 %
3 4958 Day - 3 - 4958 - 4.11 % 4.11 %
4 3401 Day - 4 - 3401 - 2.82 % 2.82 %
5 3793 Day - 5 - 3793 - 3.14 % 3.14 %
6 4079 Day - 6 - 4079 - 3.38 % 3.38 %
7 3418 Day - 7 - 3418 - 2.83 % 2.83 %
8 3657 Day - 8 - 3657 - 3.03 % 3.03 %
9 3968 Day - 9 - 3968 - 3.29 % 3.29 %
10 4074 Day - 10 - 4074 - 3.38 % 3.38 %
11 3813 Day - 11 - 3813 - 3.16 % 3.16 %
12 3661 Day - 12 - 3661 - 3.03 % 3.03 %
13 3915 Day - 13 - 3915 - 3.24 % 3.24 %
14 3896 Day - 14 - 3896 - 3.23 % 3.23 %
15 3894 Day - 15 - 3894 - 3.23 % 3.23 %
16 4183 Day - 16 - 4183 - 3.47 % 3.47 %
17 4748 Day - 17 - 4748 - 3.93 % 3.93 %
18 3935 Day - 18 - 3935 - 3.26 % 3.26 %
19 3813 Day - 19 - 3813 - 3.16 % 3.16 %
20 4159 Day - 20 - 4159 - 3.45 % 3.45 %
21 4400 Day - 21 - 4400 - 3.65 % 3.65 %
22 4344 Day - 22 - 4344 - 3.6 % 3.6 %
23 4500 Day - 23 - 4500 - 3.73 % 3.73 %
24 3685 Day - 24 - 3685 - 3.05 % 3.05 %
25 3526 Day - 25 - 3526 - 2.92 % 2.92 %
26 3860 Day - 26 - 3860 - 3.2 % 3.2 %
27 3289 Day - 27 - 3289 - 2.73 % 2.73 %
28 3580 Day - 28 - 3580 - 2.97 % 2.97 %
29 4468 Day - 29 - 4468 - 3.7 % 3.7 %
30 3843 Day - 30 - 3843 - 3.18 % 3.18 %
31 2055 Day - 31 - 2055 - 1.7 % 1.7 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 127 Day - 1 - 127 - 5.44 % 5.44 %
2 108 Day - 2 - 108 - 4.63 % 4.63 %
3 69 Day - 3 - 69 - 2.96 % 2.96 %
4 81 Day - 4 - 81 - 3.47 % 3.47 %
5 91 Day - 5 - 91 - 3.9 % 3.9 %
6 73 Day - 6 - 73 - 3.13 % 3.13 %
7 128 Day - 7 - 128 - 5.49 % 5.49 %
8 129 Day - 8 - 129 - 5.53 % 5.53 %
9 137 Day - 9 - 137 - 5.87 % 5.87 %
10 49 Day - 10 - 49 - 2.1 % 2.1 %
11 68 Day - 11 - 68 - 2.91 % 2.91 %
12 85 Day - 12 - 85 - 3.64 % 3.64 %
13 69 Day - 13 - 69 - 2.96 % 2.96 %
14 96 Day - 14 - 96 - 4.11 % 4.11 %
15 174 Day - 15 - 174 - 7.46 % 7.46 %
16 134 Day - 16 - 134 - 5.74 % 5.74 %
17 100 Day - 17 - 100 - 4.29 % 4.29 %
18 88 Day - 18 - 88 - 3.77 % 3.77 %
19 94 Day - 19 - 94 - 4.03 % 4.03 %
20 77 Day - 20 - 77 - 3.3 % 3.3 %
21 190 Day - 21 - 190 - 8.14 % 8.14 %
22 100 Day - 22 - 100 - 4.29 % 4.29 %
23 66 Day - 23 - 66 - 2.83 % 2.83 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 17532 Day - Sunday - 17532 - 14.53 % 14.53 %
Monday 16228 Day - Monday - 16228 - 13.45 % 13.45 %
Tuesday 17134 Day - Tuesday - 17134 - 14.2 % 14.2 %
Wednesday 17155 Day - Wednesday - 17155 - 14.21 % 14.21 %
Thursday 18113 Day - Thursday - 18113 - 15.01 % 15.01 %
Friday 15872 Day - Friday - 15872 - 13.15 % 13.15 %
Saturday 18661 Day - Saturday - 18661 - 15.46 % 15.46 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Mar 13 1344 Month - Mar 13 - 1344 - 1.11 % 1.11 %
Apr 13 651 Month - Apr 13 - 651 - 0.54 % 0.54 %
May 13 793 Month - May 13 - 793 - 0.66 % 0.66 %
Jun 13 1386 Month - Jun 13 - 1386 - 1.15 % 1.15 %
Jul 13 1659 Month - Jul 13 - 1659 - 1.37 % 1.37 %
Aug 13 1311 Month - Aug 13 - 1311 - 1.09 % 1.09 %
Sep 13 1070 Month - Sep 13 - 1070 - 0.89 % 0.89 %
Oct 13 990 Month - Oct 13 - 990 - 0.82 % 0.82 %
Nov 13 947 Month - Nov 13 - 947 - 0.78 % 0.78 %
Dec 13 1046 Month - Dec 13 - 1046 - 0.87 % 0.87 %
Jan 14 1554 Month - Jan 14 - 1554 - 1.29 % 1.29 %
Feb 14 1238 Month - Feb 14 - 1238 - 1.03 % 1.03 %
Mar 14 1034 Month - Mar 14 - 1034 - 0.86 % 0.86 %
Apr 14 673 Month - Apr 14 - 673 - 0.56 % 0.56 %
May 14 951 Month - May 14 - 951 - 0.79 % 0.79 %
Jun 14 1181 Month - Jun 14 - 1181 - 0.98 % 0.98 %
Jul 14 1680 Month - Jul 14 - 1680 - 1.39 % 1.39 %
Aug 14 1038 Month - Aug 14 - 1038 - 0.86 % 0.86 %
Sep 14 834 Month - Sep 14 - 834 - 0.69 % 0.69 %
Oct 14 974 Month - Oct 14 - 974 - 0.81 % 0.81 %
Nov 14 649 Month - Nov 14 - 649 - 0.54 % 0.54 %
Dec 14 836 Month - Dec 14 - 836 - 0.69 % 0.69 %
Jan 15 1414 Month - Jan 15 - 1414 - 1.17 % 1.17 %
Feb 15 1227 Month - Feb 15 - 1227 - 1.02 % 1.02 %
Mar 15 1354 Month - Mar 15 - 1354 - 1.12 % 1.12 %
Apr 15 931 Month - Apr 15 - 931 - 0.77 % 0.77 %
May 15 1361 Month - May 15 - 1361 - 1.13 % 1.13 %
Jun 15 1188 Month - Jun 15 - 1188 - 0.98 % 0.98 %
Jul 15 1750 Month - Jul 15 - 1750 - 1.45 % 1.45 %
Aug 15 1442 Month - Aug 15 - 1442 - 1.19 % 1.19 %
Sep 15 1110 Month - Sep 15 - 1110 - 0.92 % 0.92 %
Oct 15 1303 Month - Oct 15 - 1303 - 1.08 % 1.08 %
Nov 15 1626 Month - Nov 15 - 1626 - 1.35 % 1.35 %
Dec 15 1211 Month - Dec 15 - 1211 - 1 % 1 %
Jan 16 1555 Month - Jan 16 - 1555 - 1.29 % 1.29 %
Feb 16 1244 Month - Feb 16 - 1244 - 1.03 % 1.03 %
Mar 16 1206 Month - Mar 16 - 1206 - 1 % 1 %
Apr 16 1569 Month - Apr 16 - 1569 - 1.3 % 1.3 %
May 16 1714 Month - May 16 - 1714 - 1.42 % 1.42 %
Jun 16 1852 Month - Jun 16 - 1852 - 1.53 % 1.53 %
Jul 16 2766 Month - Jul 16 - 2766 - 2.29 % 2.29 %
Aug 16 1686 Month - Aug 16 - 1686 - 1.4 % 1.4 %
Sep 16 2044 Month - Sep 16 - 2044 - 1.69 % 1.69 %
Oct 16 1602 Month - Oct 16 - 1602 - 1.33 % 1.33 %
Nov 16 1593 Month - Nov 16 - 1593 - 1.32 % 1.32 %
Dec 16 1705 Month - Dec 16 - 1705 - 1.41 % 1.41 %
Jan 17 1698 Month - Jan 17 - 1698 - 1.41 % 1.41 %
Feb 17 1699 Month - Feb 17 - 1699 - 1.41 % 1.41 %
Mar 17 2235 Month - Mar 17 - 2235 - 1.85 % 1.85 %
Apr 17 1954 Month - Apr 17 - 1954 - 1.62 % 1.62 %
May 17 2127 Month - May 17 - 2127 - 1.76 % 1.76 %
Jun 17 2344 Month - Jun 17 - 2344 - 1.94 % 1.94 %
Jul 17 4296 Month - Jul 17 - 4296 - 3.56 % 3.56 %
Aug 17 3146 Month - Aug 17 - 3146 - 2.61 % 2.61 %
Sep 17 2859 Month - Sep 17 - 2859 - 2.37 % 2.37 %
Oct 17 3678 Month - Oct 17 - 3678 - 3.05 % 3.05 %
Nov 17 4268 Month - Nov 17 - 4268 - 3.54 % 3.54 %
Dec 17 3800 Month - Dec 17 - 3800 - 3.15 % 3.15 %
Jan 18 4455 Month - Jan 18 - 4455 - 3.69 % 3.69 %
Feb 18 3918 Month - Feb 18 - 3918 - 3.25 % 3.25 %
Mar 18 5994 Month - Mar 18 - 5994 - 4.97 % 4.97 %
Apr 18 2732 Month - Apr 18 - 2732 - 2.26 % 2.26 %
May 18 3328 Month - May 18 - 3328 - 2.76 % 2.76 %
Jun 18 3539 Month - Jun 18 - 3539 - 2.93 % 2.93 %
Jul 18 2333 Month - Jul 18 - 2333 - 1.93 % 1.93 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3904 Hour - 0 - 3904 - 3.23 % 3.23 %
1 3419 Hour - 1 - 3419 - 2.83 % 2.83 %
2 2606 Hour - 2 - 2606 - 2.16 % 2.16 %
3 2566 Hour - 3 - 2566 - 2.13 % 2.13 %
4 3045 Hour - 4 - 3045 - 2.52 % 2.52 %
5 2893 Hour - 5 - 2893 - 2.4 % 2.4 %
6 3093 Hour - 6 - 3093 - 2.56 % 2.56 %
7 3821 Hour - 7 - 3821 - 3.17 % 3.17 %
8 4707 Hour - 8 - 4707 - 3.9 % 3.9 %
9 5704 Hour - 9 - 5704 - 4.73 % 4.73 %
10 6341 Hour - 10 - 6341 - 5.25 % 5.25 %
11 5949 Hour - 11 - 5949 - 4.93 % 4.93 %
12 5687 Hour - 12 - 5687 - 4.71 % 4.71 %
13 5865 Hour - 13 - 5865 - 4.86 % 4.86 %
14 6503 Hour - 14 - 6503 - 5.39 % 5.39 %
15 6228 Hour - 15 - 6228 - 5.16 % 5.16 %
16 5933 Hour - 16 - 5933 - 4.92 % 4.92 %
17 6249 Hour - 17 - 6249 - 5.18 % 5.18 %
18 5469 Hour - 18 - 5469 - 4.53 % 4.53 %
19 6232 Hour - 19 - 6232 - 5.16 % 5.16 %
20 5658 Hour - 20 - 5658 - 4.69 % 4.69 %
21 6122 Hour - 21 - 6122 - 5.07 % 5.07 %
22 6789 Hour - 22 - 6789 - 5.62 % 5.62 %
23 5912 Hour - 23 - 5912 - 4.9 % 4.9 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 29139 Page - / - 29139 - 74.5 % 74.5 %
/apple-touch-icon.png 2940 Page - /apple-touch-icon.png - 2940 - 7.52 % 7.52 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 2503 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 2503 - 6.4 % 6.4 %
/foreningen/styrelsen/ 2403 Page - /foreningen/styrelsen/ - 2403 - 6.14 % 6.14 %
/aktivitet/ 2130 Page - /aktivitet/ - 2130 - 5.45 % 5.45 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 4925 Referer - https://www.google.se/ - 4925 - 61.62 % 61.62 %
http://www.google.com/search 1046 Referer - http://www.google.com/search - 1046 - 13.09 % 13.09 %
http://harplingehembygd.wordpress.com/ 912 Referer - http://harplingehembygd.wordpress.com/ - 912 - 11.41 % 11.41 %
harplingehembygd.se 674 Referer - harplingehembygd.se - 674 - 8.43 % 8.43 %
http://www.harplinge.org 436 Referer - http://www.harplinge.org - 436 - 5.45 % 5.45 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 26877 UserAgent - Mozilla Firefox - 26877 - 28.02 % 28.02 %
Chrome Chrome 23272 UserAgent - Chrome - 23272 - 24.26 % 24.26 %
Internet Explorer Internet Explorer 19598 UserAgent - Internet Explorer - 19598 - 20.43 % 20.43 %
Mobile Safari Mobile Safari 15505 UserAgent - Mobile Safari - 15505 - 16.17 % 16.17 %
Unknown Unknown 10660 UserAgent - Unknown - 10660 - 11.11 % 11.11 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 11541 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 11541 - 25.58 % 25.58 %
Unknown Unknown 10660 UserAgent - Unknown  - 10660 - 23.62 % 23.62 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 8331 UserAgent - Mozilla 11.0 - 8331 - 18.46 % 18.46 %
Mozilla Firefox 40.1 Mozilla Firefox 40.1 8168 UserAgent - Mozilla Firefox 40.1 - 8168 - 18.1 % 18.1 %
Mobile Safari 604.1 Mobile Safari 604.1 6422 UserAgent - Mobile Safari 604.1 - 6422 - 14.23 % 14.23 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 32347 Operating System - Windows 7 64 bit - 32347 - 40.22 % 40.22 %
Unknown Unknown 17193 Operating System - Unknown  - 17193 - 21.38 % 21.38 %
Mac OS X Mac OS X 11522 Operating System - Mac OS X - 11522 - 14.33 % 14.33 %
Windows NT Windows NT 10935 Operating System - Windows NT - 10935 - 13.6 % 13.6 %
Windows XP Windows XP 8430 Operating System - Windows XP - 8430 - 10.48 % 10.48 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplingehembygd.se 34 Keyword - harplingehembygd.se - 34 - 30.91 % 30.91 %
harplinge hembygdsförening 30 Keyword - harplinge hembygdsförening - 30 - 27.27 % 27.27 %
harplinge hembygdsgård 16 Keyword - harplinge hembygdsgård - 16 - 14.55 % 14.55 %
gamla harplinge 15 Keyword - gamla harplinge - 15 - 13.64 % 13.64 %
harplinge musiker 15 Keyword - harplinge musiker - 15 - 13.64 % 13.64 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Email This Page