Statistik

Här visas besöksstatistik för Harplinge Hembygdsförenings hemsida.
Statistiken gäller bara från 2013-03-16 på grund av att vi då flyttade från den gamla adressen harplingehembygd.wordpress.com till denna ny sida med egen domän harplingehembygd.se.
Ursäkta att statistiken är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
107154 18733 152 28 1321 224

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 3637 Day - 1 - 3637 - 3.39 % 3.39 %
2 3315 Day - 2 - 3315 - 3.09 % 3.09 %
3 4528 Day - 3 - 4528 - 4.23 % 4.23 %
4 3108 Day - 4 - 3108 - 2.9 % 2.9 %
5 3390 Day - 5 - 3390 - 3.16 % 3.16 %
6 3521 Day - 6 - 3521 - 3.29 % 3.29 %
7 2971 Day - 7 - 2971 - 2.77 % 2.77 %
8 3201 Day - 8 - 3201 - 2.99 % 2.99 %
9 3316 Day - 9 - 3316 - 3.09 % 3.09 %
10 3725 Day - 10 - 3725 - 3.48 % 3.48 %
11 3505 Day - 11 - 3505 - 3.27 % 3.27 %
12 3320 Day - 12 - 3320 - 3.1 % 3.1 %
13 3584 Day - 13 - 3584 - 3.34 % 3.34 %
14 3480 Day - 14 - 3480 - 3.25 % 3.25 %
15 3443 Day - 15 - 3443 - 3.21 % 3.21 %
16 3767 Day - 16 - 3767 - 3.52 % 3.52 %
17 4404 Day - 17 - 4404 - 4.11 % 4.11 %
18 3590 Day - 18 - 3590 - 3.35 % 3.35 %
19 3415 Day - 19 - 3415 - 3.19 % 3.19 %
20 3689 Day - 20 - 3689 - 3.44 % 3.44 %
21 3903 Day - 21 - 3903 - 3.64 % 3.64 %
22 3694 Day - 22 - 3694 - 3.45 % 3.45 %
23 3812 Day - 23 - 3812 - 3.56 % 3.56 %
24 2902 Day - 24 - 2902 - 2.71 % 2.71 %
25 3147 Day - 25 - 3147 - 2.94 % 2.94 %
26 3379 Day - 26 - 3379 - 3.15 % 3.15 %
27 2813 Day - 27 - 2813 - 2.63 % 2.63 %
28 3181 Day - 28 - 3181 - 2.97 % 2.97 %
29 4162 Day - 29 - 4162 - 3.88 % 3.88 %
30 3395 Day - 30 - 3395 - 3.17 % 3.17 %
31 1857 Day - 31 - 1857 - 1.73 % 1.73 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 69 Day - 1 - 69 - 1.57 % 1.57 %
2 80 Day - 2 - 80 - 1.82 % 1.82 %
3 568 Day - 3 - 568 - 12.95 % 12.95 %
4 108 Day - 4 - 108 - 2.46 % 2.46 %
5 121 Day - 5 - 121 - 2.76 % 2.76 %
6 420 Day - 6 - 420 - 9.58 % 9.58 %
7 307 Day - 7 - 307 - 7 % 7 %
8 125 Day - 8 - 125 - 2.85 % 2.85 %
9 395 Day - 9 - 395 - 9.01 % 9.01 %
10 403 Day - 10 - 403 - 9.19 % 9.19 %
11 89 Day - 11 - 89 - 2.03 % 2.03 %
12 111 Day - 12 - 111 - 2.53 % 2.53 %
13 268 Day - 13 - 268 - 6.11 % 6.11 %
14 294 Day - 14 - 294 - 6.7 % 6.7 %
15 313 Day - 15 - 313 - 7.14 % 7.14 %
16 121 Day - 16 - 121 - 2.76 % 2.76 %
17 174 Day - 17 - 174 - 3.97 % 3.97 %
18 66 Day - 18 - 66 - 1.51 % 1.51 %
19 107 Day - 19 - 107 - 2.44 % 2.44 %
20 94 Day - 20 - 94 - 2.14 % 2.14 %
21 152 Day - 21 - 152 - 3.47 % 3.47 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 15590 Day - Sunday - 15590 - 14.55 % 14.55 %
Monday 14368 Day - Monday - 14368 - 13.41 % 13.41 %
Tuesday 15314 Day - Tuesday - 15314 - 14.29 % 14.29 %
Wednesday 15154 Day - Wednesday - 15154 - 14.14 % 14.14 %
Thursday 16280 Day - Thursday - 16280 - 15.19 % 15.19 %
Friday 14006 Day - Friday - 14006 - 13.07 % 13.07 %
Saturday 16442 Day - Saturday - 16442 - 15.34 % 15.34 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Mar 13 1344 Month - Mar 13 - 1344 - 1.25 % 1.25 %
Apr 13 651 Month - Apr 13 - 651 - 0.61 % 0.61 %
May 13 793 Month - May 13 - 793 - 0.74 % 0.74 %
Jun 13 1386 Month - Jun 13 - 1386 - 1.29 % 1.29 %
Jul 13 1659 Month - Jul 13 - 1659 - 1.55 % 1.55 %
Aug 13 1311 Month - Aug 13 - 1311 - 1.22 % 1.22 %
Sep 13 1070 Month - Sep 13 - 1070 - 1 % 1 %
Oct 13 990 Month - Oct 13 - 990 - 0.92 % 0.92 %
Nov 13 947 Month - Nov 13 - 947 - 0.88 % 0.88 %
Dec 13 1046 Month - Dec 13 - 1046 - 0.98 % 0.98 %
Jan 14 1554 Month - Jan 14 - 1554 - 1.45 % 1.45 %
Feb 14 1238 Month - Feb 14 - 1238 - 1.16 % 1.16 %
Mar 14 1034 Month - Mar 14 - 1034 - 0.96 % 0.96 %
Apr 14 673 Month - Apr 14 - 673 - 0.63 % 0.63 %
May 14 951 Month - May 14 - 951 - 0.89 % 0.89 %
Jun 14 1181 Month - Jun 14 - 1181 - 1.1 % 1.1 %
Jul 14 1680 Month - Jul 14 - 1680 - 1.57 % 1.57 %
Aug 14 1038 Month - Aug 14 - 1038 - 0.97 % 0.97 %
Sep 14 834 Month - Sep 14 - 834 - 0.78 % 0.78 %
Oct 14 974 Month - Oct 14 - 974 - 0.91 % 0.91 %
Nov 14 649 Month - Nov 14 - 649 - 0.61 % 0.61 %
Dec 14 836 Month - Dec 14 - 836 - 0.78 % 0.78 %
Jan 15 1414 Month - Jan 15 - 1414 - 1.32 % 1.32 %
Feb 15 1227 Month - Feb 15 - 1227 - 1.15 % 1.15 %
Mar 15 1354 Month - Mar 15 - 1354 - 1.26 % 1.26 %
Apr 15 931 Month - Apr 15 - 931 - 0.87 % 0.87 %
May 15 1361 Month - May 15 - 1361 - 1.27 % 1.27 %
Jun 15 1188 Month - Jun 15 - 1188 - 1.11 % 1.11 %
Jul 15 1750 Month - Jul 15 - 1750 - 1.63 % 1.63 %
Aug 15 1442 Month - Aug 15 - 1442 - 1.35 % 1.35 %
Sep 15 1110 Month - Sep 15 - 1110 - 1.04 % 1.04 %
Oct 15 1303 Month - Oct 15 - 1303 - 1.22 % 1.22 %
Nov 15 1626 Month - Nov 15 - 1626 - 1.52 % 1.52 %
Dec 15 1211 Month - Dec 15 - 1211 - 1.13 % 1.13 %
Jan 16 1555 Month - Jan 16 - 1555 - 1.45 % 1.45 %
Feb 16 1244 Month - Feb 16 - 1244 - 1.16 % 1.16 %
Mar 16 1206 Month - Mar 16 - 1206 - 1.13 % 1.13 %
Apr 16 1569 Month - Apr 16 - 1569 - 1.46 % 1.46 %
May 16 1714 Month - May 16 - 1714 - 1.6 % 1.6 %
Jun 16 1852 Month - Jun 16 - 1852 - 1.73 % 1.73 %
Jul 16 2766 Month - Jul 16 - 2766 - 2.58 % 2.58 %
Aug 16 1686 Month - Aug 16 - 1686 - 1.57 % 1.57 %
Sep 16 2044 Month - Sep 16 - 2044 - 1.91 % 1.91 %
Oct 16 1602 Month - Oct 16 - 1602 - 1.5 % 1.5 %
Nov 16 1593 Month - Nov 16 - 1593 - 1.49 % 1.49 %
Dec 16 1705 Month - Dec 16 - 1705 - 1.59 % 1.59 %
Jan 17 1698 Month - Jan 17 - 1698 - 1.58 % 1.58 %
Feb 17 1699 Month - Feb 17 - 1699 - 1.59 % 1.59 %
Mar 17 2235 Month - Mar 17 - 2235 - 2.09 % 2.09 %
Apr 17 1954 Month - Apr 17 - 1954 - 1.82 % 1.82 %
May 17 2127 Month - May 17 - 2127 - 1.98 % 1.98 %
Jun 17 2344 Month - Jun 17 - 2344 - 2.19 % 2.19 %
Jul 17 4296 Month - Jul 17 - 4296 - 4.01 % 4.01 %
Aug 17 3146 Month - Aug 17 - 3146 - 2.94 % 2.94 %
Sep 17 2859 Month - Sep 17 - 2859 - 2.67 % 2.67 %
Oct 17 3678 Month - Oct 17 - 3678 - 3.43 % 3.43 %
Nov 17 4268 Month - Nov 17 - 4268 - 3.98 % 3.98 %
Dec 17 3800 Month - Dec 17 - 3800 - 3.55 % 3.55 %
Jan 18 4455 Month - Jan 18 - 4455 - 4.16 % 4.16 %
Feb 18 3918 Month - Feb 18 - 3918 - 3.66 % 3.66 %
Mar 18 4385 Month - Mar 18 - 4385 - 4.09 % 4.09 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3517 Hour - 0 - 3517 - 3.28 % 3.28 %
1 3084 Hour - 1 - 3084 - 2.88 % 2.88 %
2 2409 Hour - 2 - 2409 - 2.25 % 2.25 %
3 2284 Hour - 3 - 2284 - 2.13 % 2.13 %
4 2847 Hour - 4 - 2847 - 2.66 % 2.66 %
5 2560 Hour - 5 - 2560 - 2.39 % 2.39 %
6 2832 Hour - 6 - 2832 - 2.64 % 2.64 %
7 3363 Hour - 7 - 3363 - 3.14 % 3.14 %
8 4148 Hour - 8 - 4148 - 3.87 % 3.87 %
9 4961 Hour - 9 - 4961 - 4.63 % 4.63 %
10 5444 Hour - 10 - 5444 - 5.08 % 5.08 %
11 5205 Hour - 11 - 5205 - 4.86 % 4.86 %
12 5092 Hour - 12 - 5092 - 4.75 % 4.75 %
13 5016 Hour - 13 - 5016 - 4.68 % 4.68 %
14 5725 Hour - 14 - 5725 - 5.34 % 5.34 %
15 5620 Hour - 15 - 5620 - 5.24 % 5.24 %
16 5456 Hour - 16 - 5456 - 5.09 % 5.09 %
17 5661 Hour - 17 - 5661 - 5.28 % 5.28 %
18 4800 Hour - 18 - 4800 - 4.48 % 4.48 %
19 5509 Hour - 19 - 5509 - 5.14 % 5.14 %
20 4970 Hour - 20 - 4970 - 4.64 % 4.64 %
21 5350 Hour - 21 - 5350 - 4.99 % 4.99 %
22 5971 Hour - 22 - 5971 - 5.57 % 5.57 %
23 5330 Hour - 23 - 5330 - 4.97 % 4.97 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 24313 Page - / - 24313 - 74.24 % 74.24 %
/foreningen/styrelsen/ 2302 Page - /foreningen/styrelsen/ - 2302 - 7.03 % 7.03 %
/apple-touch-icon.png 2248 Page - /apple-touch-icon.png - 2248 - 6.86 % 6.86 %
/aktivitet/ 1972 Page - /aktivitet/ - 1972 - 6.02 % 6.02 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 1913 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 1913 - 5.84 % 5.84 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 4136 Referer - https://www.google.se/ - 4136 - 58.16 % 58.16 %
http://www.google.com/search 998 Referer - http://www.google.com/search - 998 - 14.03 % 14.03 %
http://harplingehembygd.wordpress.com/ 912 Referer - http://harplingehembygd.wordpress.com/ - 912 - 12.82 % 12.82 %
harplingehembygd.se 636 Referer - harplingehembygd.se - 636 - 8.94 % 8.94 %
http://www.harplinge.org 430 Referer - http://www.harplinge.org - 430 - 6.05 % 6.05 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 23437 UserAgent - Mozilla Firefox - 23437 - 27.7 % 27.7 %
Chrome Chrome 20406 UserAgent - Chrome - 20406 - 24.12 % 24.12 %
Internet Explorer Internet Explorer 18394 UserAgent - Internet Explorer - 18394 - 21.74 % 21.74 %
Mobile Safari Mobile Safari 12602 UserAgent - Mobile Safari - 12602 - 14.89 % 14.89 %
Unknown Unknown 9778 UserAgent - Unknown - 9778 - 11.56 % 11.56 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 10844 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 10844 - 27.54 % 27.54 %
Unknown Unknown 9778 UserAgent - Unknown  - 9778 - 24.83 % 24.83 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 7839 UserAgent - Mozilla 11.0 - 7839 - 19.91 % 19.91 %
Mozilla Firefox 40.1 Mozilla Firefox 40.1 6250 UserAgent - Mozilla Firefox 40.1 - 6250 - 15.87 % 15.87 %
iPhone iPhone 4662 UserAgent - iPhone  - 4662 - 11.84 % 11.84 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 29412 Operating System - Windows 7 64 bit - 29412 - 40.27 % 40.27 %
Unknown Unknown 15974 Operating System - Unknown  - 15974 - 21.87 % 21.87 %
Mac OS X Mac OS X 10346 Operating System - Mac OS X - 10346 - 14.16 % 14.16 %
Windows NT Windows NT 9482 Operating System - Windows NT - 9482 - 12.98 % 12.98 %
Windows XP Windows XP 7829 Operating System - Windows XP - 7829 - 10.72 % 10.72 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplingehembygd.se 34 Keyword - harplingehembygd.se - 34 - 31.48 % 31.48 %
harplinge hembygdsförening 30 Keyword - harplinge hembygdsförening - 30 - 27.78 % 27.78 %
gamla harplinge 15 Keyword - gamla harplinge - 15 - 13.89 % 13.89 %
harplinge musiker 15 Keyword - harplinge musiker - 15 - 13.89 % 13.89 %
harplinge hembygdsgård 14 Keyword - harplinge hembygdsgård - 14 - 12.96 % 12.96 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Email This Page