Statistik

Här visas besöksstatistik för Harplinge Hembygdsförenings hemsida.
Statistiken gäller bara från 2013-03-16 på grund av att vi då flyttade från den gamla adressen harplingehembygd.wordpress.com till denna ny sida med egen domän harplingehembygd.se.
Ursäkta att statistiken är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
92716 15132 38 17 868 371

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 3285 Day - 1 - 3285 - 3.54 % 3.54 %
2 2930 Day - 2 - 2930 - 3.16 % 3.16 %
3 3708 Day - 3 - 3708 - 4 % 4 %
4 2773 Day - 4 - 2773 - 2.99 % 2.99 %
5 2961 Day - 5 - 2961 - 3.19 % 3.19 %
6 2839 Day - 6 - 2839 - 3.06 % 3.06 %
7 2493 Day - 7 - 2493 - 2.69 % 2.69 %
8 2795 Day - 8 - 2795 - 3.01 % 3.01 %
9 2550 Day - 9 - 2550 - 2.75 % 2.75 %
10 3086 Day - 10 - 3086 - 3.33 % 3.33 %
11 3147 Day - 11 - 3147 - 3.39 % 3.39 %
12 2855 Day - 12 - 2855 - 3.08 % 3.08 %
13 3123 Day - 13 - 3123 - 3.37 % 3.37 %
14 2927 Day - 14 - 2927 - 3.16 % 3.16 %
15 2674 Day - 15 - 2674 - 2.88 % 2.88 %
16 3329 Day - 16 - 3329 - 3.59 % 3.59 %
17 3976 Day - 17 - 3976 - 4.29 % 4.29 %
18 3207 Day - 18 - 3207 - 3.46 % 3.46 %
19 2989 Day - 19 - 2989 - 3.22 % 3.22 %
20 3244 Day - 20 - 3244 - 3.5 % 3.5 %
21 3261 Day - 21 - 3261 - 3.52 % 3.52 %
22 3333 Day - 22 - 3333 - 3.59 % 3.59 %
23 3033 Day - 23 - 3033 - 3.27 % 3.27 %
24 2527 Day - 24 - 2527 - 2.73 % 2.73 %
25 2822 Day - 25 - 2822 - 3.04 % 3.04 %
26 3005 Day - 26 - 3005 - 3.24 % 3.24 %
27 2531 Day - 27 - 2531 - 2.73 % 2.73 %
28 2864 Day - 28 - 2864 - 3.09 % 3.09 %
29 3914 Day - 29 - 3914 - 4.22 % 4.22 %
30 3000 Day - 30 - 3000 - 3.24 % 3.24 %
31 1535 Day - 31 - 1535 - 1.66 % 1.66 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 149 Day - 1 - 149 - 7.03 % 7.03 %
2 138 Day - 2 - 138 - 6.51 % 6.51 %
3 191 Day - 3 - 191 - 9.01 % 9.01 %
4 129 Day - 4 - 129 - 6.08 % 6.08 %
5 114 Day - 5 - 114 - 5.38 % 5.38 %
6 104 Day - 6 - 104 - 4.91 % 4.91 %
7 103 Day - 7 - 103 - 4.86 % 4.86 %
8 99 Day - 8 - 99 - 4.67 % 4.67 %
9 118 Day - 9 - 118 - 5.57 % 5.57 %
10 107 Day - 10 - 107 - 5.05 % 5.05 %
11 207 Day - 11 - 207 - 9.76 % 9.76 %
12 75 Day - 12 - 75 - 3.54 % 3.54 %
13 147 Day - 13 - 147 - 6.93 % 6.93 %
14 74 Day - 14 - 74 - 3.49 % 3.49 %
15 98 Day - 15 - 98 - 4.62 % 4.62 %
16 100 Day - 16 - 100 - 4.72 % 4.72 %
17 129 Day - 17 - 129 - 6.08 % 6.08 %
18 38 Day - 18 - 38 - 1.79 % 1.79 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 14091 Day - Sunday - 14091 - 15.2 % 15.2 %
Monday 12728 Day - Monday - 12728 - 13.73 % 13.73 %
Tuesday 12991 Day - Tuesday - 12991 - 14.01 % 14.01 %
Wednesday 13056 Day - Wednesday - 13056 - 14.08 % 14.08 %
Thursday 14431 Day - Thursday - 14431 - 15.56 % 15.56 %
Friday 11336 Day - Friday - 11336 - 12.23 % 12.23 %
Saturday 14083 Day - Saturday - 14083 - 15.19 % 15.19 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Mar 13 1344 Month - Mar 13 - 1344 - 1.45 % 1.45 %
Apr 13 651 Month - Apr 13 - 651 - 0.7 % 0.7 %
May 13 793 Month - May 13 - 793 - 0.86 % 0.86 %
Jun 13 1386 Month - Jun 13 - 1386 - 1.49 % 1.49 %
Jul 13 1659 Month - Jul 13 - 1659 - 1.79 % 1.79 %
Aug 13 1311 Month - Aug 13 - 1311 - 1.41 % 1.41 %
Sep 13 1070 Month - Sep 13 - 1070 - 1.15 % 1.15 %
Oct 13 990 Month - Oct 13 - 990 - 1.07 % 1.07 %
Nov 13 947 Month - Nov 13 - 947 - 1.02 % 1.02 %
Dec 13 1046 Month - Dec 13 - 1046 - 1.13 % 1.13 %
Jan 14 1554 Month - Jan 14 - 1554 - 1.68 % 1.68 %
Feb 14 1238 Month - Feb 14 - 1238 - 1.34 % 1.34 %
Mar 14 1034 Month - Mar 14 - 1034 - 1.12 % 1.12 %
Apr 14 673 Month - Apr 14 - 673 - 0.73 % 0.73 %
May 14 951 Month - May 14 - 951 - 1.03 % 1.03 %
Jun 14 1181 Month - Jun 14 - 1181 - 1.27 % 1.27 %
Jul 14 1680 Month - Jul 14 - 1680 - 1.81 % 1.81 %
Aug 14 1038 Month - Aug 14 - 1038 - 1.12 % 1.12 %
Sep 14 834 Month - Sep 14 - 834 - 0.9 % 0.9 %
Oct 14 974 Month - Oct 14 - 974 - 1.05 % 1.05 %
Nov 14 649 Month - Nov 14 - 649 - 0.7 % 0.7 %
Dec 14 836 Month - Dec 14 - 836 - 0.9 % 0.9 %
Jan 15 1414 Month - Jan 15 - 1414 - 1.53 % 1.53 %
Feb 15 1227 Month - Feb 15 - 1227 - 1.32 % 1.32 %
Mar 15 1354 Month - Mar 15 - 1354 - 1.46 % 1.46 %
Apr 15 931 Month - Apr 15 - 931 - 1 % 1 %
May 15 1361 Month - May 15 - 1361 - 1.47 % 1.47 %
Jun 15 1188 Month - Jun 15 - 1188 - 1.28 % 1.28 %
Jul 15 1750 Month - Jul 15 - 1750 - 1.89 % 1.89 %
Aug 15 1442 Month - Aug 15 - 1442 - 1.56 % 1.56 %
Sep 15 1110 Month - Sep 15 - 1110 - 1.2 % 1.2 %
Oct 15 1303 Month - Oct 15 - 1303 - 1.41 % 1.41 %
Nov 15 1626 Month - Nov 15 - 1626 - 1.75 % 1.75 %
Dec 15 1211 Month - Dec 15 - 1211 - 1.31 % 1.31 %
Jan 16 1555 Month - Jan 16 - 1555 - 1.68 % 1.68 %
Feb 16 1244 Month - Feb 16 - 1244 - 1.34 % 1.34 %
Mar 16 1206 Month - Mar 16 - 1206 - 1.3 % 1.3 %
Apr 16 1569 Month - Apr 16 - 1569 - 1.69 % 1.69 %
May 16 1714 Month - May 16 - 1714 - 1.85 % 1.85 %
Jun 16 1852 Month - Jun 16 - 1852 - 2 % 2 %
Jul 16 2766 Month - Jul 16 - 2766 - 2.98 % 2.98 %
Aug 16 1686 Month - Aug 16 - 1686 - 1.82 % 1.82 %
Sep 16 2044 Month - Sep 16 - 2044 - 2.2 % 2.2 %
Oct 16 1602 Month - Oct 16 - 1602 - 1.73 % 1.73 %
Nov 16 1593 Month - Nov 16 - 1593 - 1.72 % 1.72 %
Dec 16 1705 Month - Dec 16 - 1705 - 1.84 % 1.84 %
Jan 17 1698 Month - Jan 17 - 1698 - 1.83 % 1.83 %
Feb 17 1699 Month - Feb 17 - 1699 - 1.83 % 1.83 %
Mar 17 2235 Month - Mar 17 - 2235 - 2.41 % 2.41 %
Apr 17 1954 Month - Apr 17 - 1954 - 2.11 % 2.11 %
May 17 2127 Month - May 17 - 2127 - 2.29 % 2.29 %
Jun 17 2344 Month - Jun 17 - 2344 - 2.53 % 2.53 %
Jul 17 4296 Month - Jul 17 - 4296 - 4.63 % 4.63 %
Aug 17 3146 Month - Aug 17 - 3146 - 3.39 % 3.39 %
Sep 17 2859 Month - Sep 17 - 2859 - 3.08 % 3.08 %
Oct 17 3678 Month - Oct 17 - 3678 - 3.97 % 3.97 %
Nov 17 4268 Month - Nov 17 - 4268 - 4.6 % 4.6 %
Dec 17 2120 Month - Dec 17 - 2120 - 2.29 % 2.29 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 2987 Hour - 0 - 2987 - 3.22 % 3.22 %
1 2695 Hour - 1 - 2695 - 2.91 % 2.91 %
2 2186 Hour - 2 - 2186 - 2.36 % 2.36 %
3 1947 Hour - 3 - 1947 - 2.1 % 2.1 %
4 2255 Hour - 4 - 2255 - 2.43 % 2.43 %
5 2208 Hour - 5 - 2208 - 2.38 % 2.38 %
6 2270 Hour - 6 - 2270 - 2.45 % 2.45 %
7 2801 Hour - 7 - 2801 - 3.02 % 3.02 %
8 3620 Hour - 8 - 3620 - 3.9 % 3.9 %
9 4097 Hour - 9 - 4097 - 4.42 % 4.42 %
10 4757 Hour - 10 - 4757 - 5.13 % 5.13 %
11 4474 Hour - 11 - 4474 - 4.83 % 4.83 %
12 4499 Hour - 12 - 4499 - 4.85 % 4.85 %
13 4461 Hour - 13 - 4461 - 4.81 % 4.81 %
14 4877 Hour - 14 - 4877 - 5.26 % 5.26 %
15 4896 Hour - 15 - 4896 - 5.28 % 5.28 %
16 4883 Hour - 16 - 4883 - 5.27 % 5.27 %
17 4905 Hour - 17 - 4905 - 5.29 % 5.29 %
18 3912 Hour - 18 - 3912 - 4.22 % 4.22 %
19 4787 Hour - 19 - 4787 - 5.16 % 5.16 %
20 4261 Hour - 20 - 4261 - 4.6 % 4.6 %
21 4844 Hour - 21 - 4844 - 5.22 % 5.22 %
22 5363 Hour - 22 - 5363 - 5.78 % 5.78 %
23 4731 Hour - 23 - 4731 - 5.1 % 5.1 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 19873 Page - / - 19873 - 73.14 % 73.14 %
/foreningen/styrelsen/ 2126 Page - /foreningen/styrelsen/ - 2126 - 7.82 % 7.82 %
/aktivitet/ 1821 Page - /aktivitet/ - 1821 - 6.7 % 6.7 %
/byggnader/livraddningsstation/ 1774 Page - /byggnader/livraddningsstation/ - 1774 - 6.53 % 6.53 %
/arkivet/gamla-bilder-fran-harplinge/ 1576 Page - /arkivet/gamla-bilder-fran-harplinge/ - 1576 - 5.8 % 5.8 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 3823 Referer - https://www.google.se/ - 3823 - 57.43 % 57.43 %
http://www.google.com/search 942 Referer - http://www.google.com/search - 942 - 14.15 % 14.15 %
http://harplingehembygd.wordpress.com/ 912 Referer - http://harplingehembygd.wordpress.com/ - 912 - 13.7 % 13.7 %
harplingehembygd.se 582 Referer - harplingehembygd.se - 582 - 8.74 % 8.74 %
http://harmonit.se/foto 398 Referer - http://harmonit.se/foto - 398 - 5.98 % 5.98 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 19431 UserAgent - Mozilla Firefox - 19431 - 26.83 % 26.83 %
Chrome Chrome 18408 UserAgent - Chrome - 18408 - 25.42 % 25.42 %
Internet Explorer Internet Explorer 17175 UserAgent - Internet Explorer - 17175 - 23.71 % 23.71 %
Mobile Safari Mobile Safari 9879 UserAgent - Mobile Safari - 9879 - 13.64 % 13.64 %
Mozilla Mozilla 7532 UserAgent - Mozilla - 7532 - 10.4 % 10.4 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 9980 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 9980 - 30.53 % 30.53 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 7517 UserAgent - Mozilla 11.0 - 7517 - 22.99 % 22.99 %
Unknown Unknown 6964 UserAgent - Unknown  - 6964 - 21.3 % 21.3 %
iPhone iPhone 4177 UserAgent - iPhone  - 4177 - 12.78 % 12.78 %
Java-based browser 1.8.0 Java-based browser 1.8.0 4054 UserAgent - Java-based browser 1.8.0 - 4054 - 12.4 % 12.4 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 25678 Operating System - Windows 7 64 bit - 25678 - 40.34 % 40.34 %
Unknown Unknown 12688 Operating System - Unknown  - 12688 - 19.93 % 19.93 %
Mac OS X Mac OS X 9493 Operating System - Mac OS X - 9493 - 14.91 % 14.91 %
Windows NT Windows NT 8235 Operating System - Windows NT - 8235 - 12.94 % 12.94 %
Windows XP Windows XP 7558 Operating System - Windows XP - 7558 - 11.87 % 11.87 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplingehembygd.se 31 Keyword - harplingehembygd.se - 31 - 29.52 % 29.52 %
harplinge hembygdsförening 30 Keyword - harplinge hembygdsförening - 30 - 28.57 % 28.57 %
gamla harplinge 15 Keyword - gamla harplinge - 15 - 14.29 % 14.29 %
harplinge musiker 15 Keyword - harplinge musiker - 15 - 14.29 % 14.29 %
harplinge hembygdsgård 14 Keyword - harplinge hembygdsgård - 14 - 13.33 % 13.33 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Email This Page