Statistik

Här visas besöksstatistik för Harplinge Hembygdsförenings hemsida.
Statistiken gäller bara från 2013-03-16 på grund av att vi då flyttade från den gamla adressen harplingehembygd.wordpress.com till denna ny sida med egen domän harplingehembygd.se.
Ursäkta att statistiken är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
71791 9964 63 37 695 171

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 2601 Day - 1 - 2601 - 3.62 % 3.62 %
2 2267 Day - 2 - 2267 - 3.16 % 3.16 %
3 2894 Day - 3 - 2894 - 4.03 % 4.03 %
4 2196 Day - 4 - 2196 - 3.06 % 3.06 %
5 2360 Day - 5 - 2360 - 3.29 % 3.29 %
6 2115 Day - 6 - 2115 - 2.95 % 2.95 %
7 1918 Day - 7 - 1918 - 2.67 % 2.67 %
8 2209 Day - 8 - 2209 - 3.08 % 3.08 %
9 1823 Day - 9 - 1823 - 2.54 % 2.54 %
10 2379 Day - 10 - 2379 - 3.31 % 3.31 %
11 2390 Day - 11 - 2390 - 3.33 % 3.33 %
12 2286 Day - 12 - 2286 - 3.18 % 3.18 %
13 2390 Day - 13 - 2390 - 3.33 % 3.33 %
14 2307 Day - 14 - 2307 - 3.21 % 3.21 %
15 2107 Day - 15 - 2107 - 2.93 % 2.93 %
16 2535 Day - 16 - 2535 - 3.53 % 3.53 %
17 2928 Day - 17 - 2928 - 4.08 % 4.08 %
18 2647 Day - 18 - 2647 - 3.69 % 3.69 %
19 2438 Day - 19 - 2438 - 3.4 % 3.4 %
20 2719 Day - 20 - 2719 - 3.79 % 3.79 %
21 2605 Day - 21 - 2605 - 3.63 % 3.63 %
22 2682 Day - 22 - 2682 - 3.74 % 3.74 %
23 2307 Day - 23 - 2307 - 3.21 % 3.21 %
24 1890 Day - 24 - 1890 - 2.63 % 2.63 %
25 2202 Day - 25 - 2202 - 3.07 % 3.07 %
26 2299 Day - 26 - 2299 - 3.2 % 3.2 %
27 1944 Day - 27 - 1944 - 2.71 % 2.71 %
28 2168 Day - 28 - 2168 - 3.02 % 3.02 %
29 2499 Day - 29 - 2499 - 3.48 % 3.48 %
30 2458 Day - 30 - 2458 - 3.42 % 3.42 %
31 1228 Day - 31 - 1228 - 1.71 % 1.71 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 156 Day - 1 - 156 - 8.73 % 8.73 %
2 65 Day - 2 - 65 - 3.64 % 3.64 %
3 59 Day - 3 - 59 - 3.3 % 3.3 %
4 48 Day - 4 - 48 - 2.69 % 2.69 %
5 85 Day - 5 - 85 - 4.76 % 4.76 %
6 116 Day - 6 - 116 - 6.49 % 6.49 %
7 70 Day - 7 - 70 - 3.92 % 3.92 %
8 65 Day - 8 - 65 - 3.64 % 3.64 %
9 21 Day - 9 - 21 - 1.18 % 1.18 %
10 101 Day - 10 - 101 - 5.66 % 5.66 %
11 45 Day - 11 - 45 - 2.52 % 2.52 %
12 48 Day - 12 - 48 - 2.69 % 2.69 %
13 49 Day - 13 - 49 - 2.74 % 2.74 %
14 67 Day - 14 - 67 - 3.75 % 3.75 %
15 96 Day - 15 - 96 - 5.38 % 5.38 %
16 61 Day - 16 - 61 - 3.42 % 3.42 %
17 128 Day - 17 - 128 - 7.17 % 7.17 %
18 142 Day - 18 - 142 - 7.95 % 7.95 %
19 36 Day - 19 - 36 - 2.02 % 2.02 %
20 85 Day - 20 - 85 - 4.76 % 4.76 %
21 80 Day - 21 - 80 - 4.48 % 4.48 %
22 100 Day - 22 - 100 - 5.6 % 5.6 %
23 63 Day - 23 - 63 - 3.53 % 3.53 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 11325 Day - Sunday - 11325 - 15.77 % 15.77 %
Monday 9758 Day - Monday - 9758 - 13.59 % 13.59 %
Tuesday 10317 Day - Tuesday - 10317 - 14.37 % 14.37 %
Wednesday 10245 Day - Wednesday - 10245 - 14.27 % 14.27 %
Thursday 11181 Day - Thursday - 11181 - 15.57 % 15.57 %
Friday 8842 Day - Friday - 8842 - 12.32 % 12.32 %
Saturday 10123 Day - Saturday - 10123 - 14.1 % 14.1 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Mar 13 1344 Month - Mar 13 - 1344 - 1.87 % 1.87 %
Apr 13 651 Month - Apr 13 - 651 - 0.91 % 0.91 %
May 13 793 Month - May 13 - 793 - 1.1 % 1.1 %
Jun 13 1386 Month - Jun 13 - 1386 - 1.93 % 1.93 %
Jul 13 1659 Month - Jul 13 - 1659 - 2.31 % 2.31 %
Aug 13 1311 Month - Aug 13 - 1311 - 1.83 % 1.83 %
Sep 13 1070 Month - Sep 13 - 1070 - 1.49 % 1.49 %
Oct 13 990 Month - Oct 13 - 990 - 1.38 % 1.38 %
Nov 13 947 Month - Nov 13 - 947 - 1.32 % 1.32 %
Dec 13 1046 Month - Dec 13 - 1046 - 1.46 % 1.46 %
Jan 14 1554 Month - Jan 14 - 1554 - 2.16 % 2.16 %
Feb 14 1238 Month - Feb 14 - 1238 - 1.72 % 1.72 %
Mar 14 1034 Month - Mar 14 - 1034 - 1.44 % 1.44 %
Apr 14 673 Month - Apr 14 - 673 - 0.94 % 0.94 %
May 14 951 Month - May 14 - 951 - 1.32 % 1.32 %
Jun 14 1181 Month - Jun 14 - 1181 - 1.65 % 1.65 %
Jul 14 1680 Month - Jul 14 - 1680 - 2.34 % 2.34 %
Aug 14 1038 Month - Aug 14 - 1038 - 1.45 % 1.45 %
Sep 14 834 Month - Sep 14 - 834 - 1.16 % 1.16 %
Oct 14 974 Month - Oct 14 - 974 - 1.36 % 1.36 %
Nov 14 649 Month - Nov 14 - 649 - 0.9 % 0.9 %
Dec 14 836 Month - Dec 14 - 836 - 1.16 % 1.16 %
Jan 15 1414 Month - Jan 15 - 1414 - 1.97 % 1.97 %
Feb 15 1227 Month - Feb 15 - 1227 - 1.71 % 1.71 %
Mar 15 1354 Month - Mar 15 - 1354 - 1.89 % 1.89 %
Apr 15 931 Month - Apr 15 - 931 - 1.3 % 1.3 %
May 15 1361 Month - May 15 - 1361 - 1.9 % 1.9 %
Jun 15 1188 Month - Jun 15 - 1188 - 1.65 % 1.65 %
Jul 15 1750 Month - Jul 15 - 1750 - 2.44 % 2.44 %
Aug 15 1442 Month - Aug 15 - 1442 - 2.01 % 2.01 %
Sep 15 1110 Month - Sep 15 - 1110 - 1.55 % 1.55 %
Oct 15 1303 Month - Oct 15 - 1303 - 1.81 % 1.81 %
Nov 15 1626 Month - Nov 15 - 1626 - 2.26 % 2.26 %
Dec 15 1211 Month - Dec 15 - 1211 - 1.69 % 1.69 %
Jan 16 1555 Month - Jan 16 - 1555 - 2.17 % 2.17 %
Feb 16 1244 Month - Feb 16 - 1244 - 1.73 % 1.73 %
Mar 16 1206 Month - Mar 16 - 1206 - 1.68 % 1.68 %
Apr 16 1569 Month - Apr 16 - 1569 - 2.19 % 2.19 %
May 16 1714 Month - May 16 - 1714 - 2.39 % 2.39 %
Jun 16 1852 Month - Jun 16 - 1852 - 2.58 % 2.58 %
Jul 16 2766 Month - Jul 16 - 2766 - 3.85 % 3.85 %
Aug 16 1686 Month - Aug 16 - 1686 - 2.35 % 2.35 %
Sep 16 2044 Month - Sep 16 - 2044 - 2.85 % 2.85 %
Oct 16 1602 Month - Oct 16 - 1602 - 2.23 % 2.23 %
Nov 16 1593 Month - Nov 16 - 1593 - 2.22 % 2.22 %
Dec 16 1705 Month - Dec 16 - 1705 - 2.37 % 2.37 %
Jan 17 1698 Month - Jan 17 - 1698 - 2.37 % 2.37 %
Feb 17 1699 Month - Feb 17 - 1699 - 2.37 % 2.37 %
Mar 17 2235 Month - Mar 17 - 2235 - 3.11 % 3.11 %
Apr 17 1954 Month - Apr 17 - 1954 - 2.72 % 2.72 %
May 17 2127 Month - May 17 - 2127 - 2.96 % 2.96 %
Jun 17 1786 Month - Jun 17 - 1786 - 2.49 % 2.49 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 2437 Hour - 0 - 2437 - 3.39 % 3.39 %
1 2170 Hour - 1 - 2170 - 3.02 % 3.02 %
2 1762 Hour - 2 - 1762 - 2.45 % 2.45 %
3 1451 Hour - 3 - 1451 - 2.02 % 2.02 %
4 1831 Hour - 4 - 1831 - 2.55 % 2.55 %
5 1805 Hour - 5 - 1805 - 2.51 % 2.51 %
6 1723 Hour - 6 - 1723 - 2.4 % 2.4 %
7 2203 Hour - 7 - 2203 - 3.07 % 3.07 %
8 2704 Hour - 8 - 2704 - 3.77 % 3.77 %
9 3154 Hour - 9 - 3154 - 4.39 % 4.39 %
10 3643 Hour - 10 - 3643 - 5.07 % 5.07 %
11 3557 Hour - 11 - 3557 - 4.95 % 4.95 %
12 3445 Hour - 12 - 3445 - 4.8 % 4.8 %
13 3467 Hour - 13 - 3467 - 4.83 % 4.83 %
14 3769 Hour - 14 - 3769 - 5.25 % 5.25 %
15 3824 Hour - 15 - 3824 - 5.33 % 5.33 %
16 3658 Hour - 16 - 3658 - 5.1 % 5.1 %
17 3908 Hour - 17 - 3908 - 5.44 % 5.44 %
18 2978 Hour - 18 - 2978 - 4.15 % 4.15 %
19 3597 Hour - 19 - 3597 - 5.01 % 5.01 %
20 3149 Hour - 20 - 3149 - 4.39 % 4.39 %
21 3790 Hour - 21 - 3790 - 5.28 % 5.28 %
22 3986 Hour - 22 - 3986 - 5.55 % 5.55 %
23 3780 Hour - 23 - 3780 - 5.27 % 5.27 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 13158 Page - / - 13158 - 67.74 % 67.74 %
/foreningen/styrelsen/ 1823 Page - /foreningen/styrelsen/ - 1823 - 9.39 % 9.39 %
/aktivitet/ 1609 Page - /aktivitet/ - 1609 - 8.28 % 8.28 %
/byggnader/livraddningsstation/ 1445 Page - /byggnader/livraddningsstation/ - 1445 - 7.44 % 7.44 %
/arkivet/gamla-bilder-fran-harplinge/ 1389 Page - /arkivet/gamla-bilder-fran-harplinge/ - 1389 - 7.15 % 7.15 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 3097 Referer - https://www.google.se/ - 3097 - 57.27 % 57.27 %
http://harplingehembygd.wordpress.com/ 912 Referer - http://harplingehembygd.wordpress.com/ - 912 - 16.86 % 16.86 %
http://www.google.com/search 746 Referer - http://www.google.com/search - 746 - 13.79 % 13.79 %
http://harmonit.se/foto 341 Referer - http://harmonit.se/foto - 341 - 6.31 % 6.31 %
harplingehembygd.se 312 Referer - harplingehembygd.se - 312 - 5.77 % 5.77 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Chrome Chrome 14595 UserAgent - Chrome - 14595 - 26.26 % 26.26 %
Internet Explorer Internet Explorer 14316 UserAgent - Internet Explorer - 14316 - 25.76 % 25.76 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 14279 UserAgent - Mozilla Firefox - 14279 - 25.69 % 25.69 %
Mozilla Mozilla 6859 UserAgent - Mozilla - 6859 - 12.34 % 12.34 %
Java-based browser Java-based browser 5529 UserAgent - Java-based browser - 5529 - 9.95 % 9.95 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 7766 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 7766 - 29.35 % 29.35 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 6855 UserAgent - Mozilla 11.0 - 6855 - 25.91 % 25.91 %
Unknown Unknown 4988 UserAgent - Unknown  - 4988 - 18.85 % 18.85 %
Java-based browser 1.8.0 Java-based browser 1.8.0 3591 UserAgent - Java-based browser 1.8.0 - 3591 - 13.57 % 13.57 %
iPhone iPhone 3256 UserAgent - iPhone  - 3256 - 12.31 % 12.31 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 19205 Operating System - Windows 7 64 bit - 19205 - 37.64 % 37.64 %
Unknown Unknown 10217 Operating System - Unknown  - 10217 - 20.02 % 20.02 %
Mac OS X Mac OS X 8071 Operating System - Mac OS X - 8071 - 15.82 % 15.82 %
Windows XP Windows XP 6893 Operating System - Windows XP - 6893 - 13.51 % 13.51 %
Windows NT Windows NT 6637 Operating System - Windows NT - 6637 - 13.01 % 13.01 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplinge hembygdsförening 30 Keyword - harplinge hembygdsförening - 30 - 29.7 % 29.7 %
harplingehembygd.se 27 Keyword - harplingehembygd.se - 27 - 26.73 % 26.73 %
gamla harplinge 15 Keyword - gamla harplinge - 15 - 14.85 % 14.85 %
harplinge musiker 15 Keyword - harplinge musiker - 15 - 14.85 % 14.85 %
harplinge hembygdsgård 14 Keyword - harplinge hembygdsgård - 14 - 13.86 % 13.86 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Email This Page