Statistik

Här visas besöksstatistik för Harplinge Hembygdsförenings hemsida.
Statistiken gäller bara från 2013-03-16 på grund av att vi då flyttade från den gamla adressen harplingehembygd.wordpress.com till denna ny sida med egen domän harplingehembygd.se.
Ursäkta att statistiken är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
129323 25482 0 0 465 88

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 4371 Day - 1 - 4371 - 3.38 % 3.38 %
2 4065 Day - 2 - 4065 - 3.14 % 3.14 %
3 5211 Day - 3 - 5211 - 4.03 % 4.03 %
4 3749 Day - 4 - 3749 - 2.9 % 2.9 %
5 4223 Day - 5 - 4223 - 3.27 % 3.27 %
6 4507 Day - 6 - 4507 - 3.49 % 3.49 %
7 3943 Day - 7 - 3943 - 3.05 % 3.05 %
8 4042 Day - 8 - 4042 - 3.13 % 3.13 %
9 4363 Day - 9 - 4363 - 3.37 % 3.37 %
10 4353 Day - 10 - 4353 - 3.37 % 3.37 %
11 4058 Day - 11 - 4058 - 3.14 % 3.14 %
12 3846 Day - 12 - 3846 - 2.97 % 2.97 %
13 4072 Day - 13 - 4072 - 3.15 % 3.15 %
14 4161 Day - 14 - 4161 - 3.22 % 3.22 %
15 4113 Day - 15 - 4113 - 3.18 % 3.18 %
16 4369 Day - 16 - 4369 - 3.38 % 3.38 %
17 4913 Day - 17 - 4913 - 3.8 % 3.8 %
18 4068 Day - 18 - 4068 - 3.15 % 3.15 %
19 3976 Day - 19 - 3976 - 3.07 % 3.07 %
20 4370 Day - 20 - 4370 - 3.38 % 3.38 %
21 4650 Day - 21 - 4650 - 3.6 % 3.6 %
22 4521 Day - 22 - 4521 - 3.5 % 3.5 %
23 4875 Day - 23 - 4875 - 3.77 % 3.77 %
24 3941 Day - 24 - 3941 - 3.05 % 3.05 %
25 3698 Day - 25 - 3698 - 2.86 % 2.86 %
26 4106 Day - 26 - 4106 - 3.17 % 3.17 %
27 3565 Day - 27 - 3565 - 2.76 % 2.76 %
28 3839 Day - 28 - 3839 - 2.97 % 2.97 %
29 4804 Day - 29 - 4804 - 3.71 % 3.71 %
30 4291 Day - 30 - 4291 - 3.32 % 3.32 %
31 2260 Day - 31 - 2260 - 1.75 % 1.75 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 120 Day - 1 - 120 - 9.86 % 9.86 %
2 54 Day - 2 - 54 - 4.44 % 4.44 %
3 36 Day - 3 - 36 - 2.96 % 2.96 %
4 146 Day - 4 - 146 - 12 % 12 %
5 121 Day - 5 - 121 - 9.94 % 9.94 %
6 92 Day - 6 - 92 - 7.56 % 7.56 %
7 183 Day - 7 - 183 - 15.04 % 15.04 %
8 82 Day - 8 - 82 - 6.74 % 6.74 %
9 151 Day - 9 - 151 - 12.41 % 12.41 %
10 109 Day - 10 - 109 - 8.96 % 8.96 %
11 100 Day - 11 - 100 - 8.22 % 8.22 %
12 23 Day - 12 - 23 - 1.89 % 1.89 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 18909 Day - Sunday - 18909 - 14.62 % 14.62 %
Monday 17499 Day - Monday - 17499 - 13.53 % 13.53 %
Tuesday 18344 Day - Tuesday - 18344 - 14.18 % 14.18 %
Wednesday 18333 Day - Wednesday - 18333 - 14.18 % 14.18 %
Thursday 19488 Day - Thursday - 19488 - 15.07 % 15.07 %
Friday 16971 Day - Friday - 16971 - 13.12 % 13.12 %
Saturday 19779 Day - Saturday - 19779 - 15.29 % 15.29 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Mar 13 1344 Month - Mar 13 - 1344 - 1.04 % 1.04 %
Apr 13 651 Month - Apr 13 - 651 - 0.5 % 0.5 %
May 13 793 Month - May 13 - 793 - 0.61 % 0.61 %
Jun 13 1386 Month - Jun 13 - 1386 - 1.07 % 1.07 %
Jul 13 1659 Month - Jul 13 - 1659 - 1.28 % 1.28 %
Aug 13 1311 Month - Aug 13 - 1311 - 1.01 % 1.01 %
Sep 13 1070 Month - Sep 13 - 1070 - 0.83 % 0.83 %
Oct 13 990 Month - Oct 13 - 990 - 0.77 % 0.77 %
Nov 13 947 Month - Nov 13 - 947 - 0.73 % 0.73 %
Dec 13 1046 Month - Dec 13 - 1046 - 0.81 % 0.81 %
Jan 14 1554 Month - Jan 14 - 1554 - 1.2 % 1.2 %
Feb 14 1238 Month - Feb 14 - 1238 - 0.96 % 0.96 %
Mar 14 1034 Month - Mar 14 - 1034 - 0.8 % 0.8 %
Apr 14 673 Month - Apr 14 - 673 - 0.52 % 0.52 %
May 14 951 Month - May 14 - 951 - 0.74 % 0.74 %
Jun 14 1181 Month - Jun 14 - 1181 - 0.91 % 0.91 %
Jul 14 1680 Month - Jul 14 - 1680 - 1.3 % 1.3 %
Aug 14 1038 Month - Aug 14 - 1038 - 0.8 % 0.8 %
Sep 14 834 Month - Sep 14 - 834 - 0.64 % 0.64 %
Oct 14 974 Month - Oct 14 - 974 - 0.75 % 0.75 %
Nov 14 649 Month - Nov 14 - 649 - 0.5 % 0.5 %
Dec 14 836 Month - Dec 14 - 836 - 0.65 % 0.65 %
Jan 15 1414 Month - Jan 15 - 1414 - 1.09 % 1.09 %
Feb 15 1227 Month - Feb 15 - 1227 - 0.95 % 0.95 %
Mar 15 1354 Month - Mar 15 - 1354 - 1.05 % 1.05 %
Apr 15 931 Month - Apr 15 - 931 - 0.72 % 0.72 %
May 15 1361 Month - May 15 - 1361 - 1.05 % 1.05 %
Jun 15 1188 Month - Jun 15 - 1188 - 0.92 % 0.92 %
Jul 15 1750 Month - Jul 15 - 1750 - 1.35 % 1.35 %
Aug 15 1442 Month - Aug 15 - 1442 - 1.12 % 1.12 %
Sep 15 1110 Month - Sep 15 - 1110 - 0.86 % 0.86 %
Oct 15 1303 Month - Oct 15 - 1303 - 1.01 % 1.01 %
Nov 15 1626 Month - Nov 15 - 1626 - 1.26 % 1.26 %
Dec 15 1211 Month - Dec 15 - 1211 - 0.94 % 0.94 %
Jan 16 1555 Month - Jan 16 - 1555 - 1.2 % 1.2 %
Feb 16 1244 Month - Feb 16 - 1244 - 0.96 % 0.96 %
Mar 16 1206 Month - Mar 16 - 1206 - 0.93 % 0.93 %
Apr 16 1569 Month - Apr 16 - 1569 - 1.21 % 1.21 %
May 16 1714 Month - May 16 - 1714 - 1.33 % 1.33 %
Jun 16 1852 Month - Jun 16 - 1852 - 1.43 % 1.43 %
Jul 16 2766 Month - Jul 16 - 2766 - 2.14 % 2.14 %
Aug 16 1686 Month - Aug 16 - 1686 - 1.3 % 1.3 %
Sep 16 2044 Month - Sep 16 - 2044 - 1.58 % 1.58 %
Oct 16 1602 Month - Oct 16 - 1602 - 1.24 % 1.24 %
Nov 16 1593 Month - Nov 16 - 1593 - 1.23 % 1.23 %
Dec 16 1705 Month - Dec 16 - 1705 - 1.32 % 1.32 %
Jan 17 1698 Month - Jan 17 - 1698 - 1.31 % 1.31 %
Feb 17 1699 Month - Feb 17 - 1699 - 1.31 % 1.31 %
Mar 17 2235 Month - Mar 17 - 2235 - 1.73 % 1.73 %
Apr 17 1954 Month - Apr 17 - 1954 - 1.51 % 1.51 %
May 17 2127 Month - May 17 - 2127 - 1.64 % 1.64 %
Jun 17 2344 Month - Jun 17 - 2344 - 1.81 % 1.81 %
Jul 17 4296 Month - Jul 17 - 4296 - 3.32 % 3.32 %
Aug 17 3146 Month - Aug 17 - 3146 - 2.43 % 2.43 %
Sep 17 2859 Month - Sep 17 - 2859 - 2.21 % 2.21 %
Oct 17 3678 Month - Oct 17 - 3678 - 2.84 % 2.84 %
Nov 17 4268 Month - Nov 17 - 4268 - 3.3 % 3.3 %
Dec 17 3800 Month - Dec 17 - 3800 - 2.94 % 2.94 %
Jan 18 4455 Month - Jan 18 - 4455 - 3.44 % 3.44 %
Feb 18 3918 Month - Feb 18 - 3918 - 3.03 % 3.03 %
Mar 18 5994 Month - Mar 18 - 5994 - 4.63 % 4.63 %
Apr 18 2732 Month - Apr 18 - 2732 - 2.11 % 2.11 %
May 18 3328 Month - May 18 - 3328 - 2.57 % 2.57 %
Jun 18 3539 Month - Jun 18 - 3539 - 2.74 % 2.74 %
Jul 18 3024 Month - Jul 18 - 3024 - 2.34 % 2.34 %
Aug 18 2833 Month - Aug 18 - 2833 - 2.19 % 2.19 %
Sep 18 1938 Month - Sep 18 - 1938 - 1.5 % 1.5 %
Oct 18 1949 Month - Oct 18 - 1949 - 1.51 % 1.51 %
Nov 18 1217 Month - Nov 18 - 1217 - 0.94 % 0.94 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 4101 Hour - 0 - 4101 - 3.17 % 3.17 %
1 3602 Hour - 1 - 3602 - 2.79 % 2.79 %
2 2994 Hour - 2 - 2994 - 2.32 % 2.32 %
3 2819 Hour - 3 - 2819 - 2.18 % 2.18 %
4 3236 Hour - 4 - 3236 - 2.5 % 2.5 %
5 3057 Hour - 5 - 3057 - 2.36 % 2.36 %
6 3228 Hour - 6 - 3228 - 2.5 % 2.5 %
7 4078 Hour - 7 - 4078 - 3.15 % 3.15 %
8 5068 Hour - 8 - 5068 - 3.92 % 3.92 %
9 5997 Hour - 9 - 5997 - 4.64 % 4.64 %
10 6826 Hour - 10 - 6826 - 5.28 % 5.28 %
11 6434 Hour - 11 - 6434 - 4.98 % 4.98 %
12 6038 Hour - 12 - 6038 - 4.67 % 4.67 %
13 6180 Hour - 13 - 6180 - 4.78 % 4.78 %
14 6960 Hour - 14 - 6960 - 5.38 % 5.38 %
15 6773 Hour - 15 - 6773 - 5.24 % 5.24 %
16 6413 Hour - 16 - 6413 - 4.96 % 4.96 %
17 6752 Hour - 17 - 6752 - 5.22 % 5.22 %
18 5949 Hour - 18 - 5949 - 4.6 % 4.6 %
19 6614 Hour - 19 - 6614 - 5.11 % 5.11 %
20 6137 Hour - 20 - 6137 - 4.75 % 4.75 %
21 6766 Hour - 21 - 6766 - 5.23 % 5.23 %
22 7127 Hour - 22 - 7127 - 5.51 % 5.51 %
23 6174 Hour - 23 - 6174 - 4.77 % 4.77 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 32277 Page - / - 32277 - 74.99 % 74.99 %
/apple-touch-icon.png 3237 Page - /apple-touch-icon.png - 3237 - 7.52 % 7.52 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 2763 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 2763 - 6.42 % 6.42 %
/foreningen/styrelsen/ 2538 Page - /foreningen/styrelsen/ - 2538 - 5.9 % 5.9 %
/byggnader/livraddningsstation/ 2227 Page - /byggnader/livraddningsstation/ - 2227 - 5.17 % 5.17 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 5271 Referer - https://www.google.se/ - 5271 - 62.74 % 62.74 %
http://www.google.com/search 1049 Referer - http://www.google.com/search - 1049 - 12.49 % 12.49 %
http://harplingehembygd.wordpress.com/ 912 Referer - http://harplingehembygd.wordpress.com/ - 912 - 10.85 % 10.85 %
harplingehembygd.se 726 Referer - harplingehembygd.se - 726 - 8.64 % 8.64 %
http://www.harplinge.org 444 Referer - http://www.harplinge.org - 444 - 5.28 % 5.28 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 29619 UserAgent - Mozilla Firefox - 29619 - 28.57 % 28.57 %
Chrome Chrome 25713 UserAgent - Chrome - 25713 - 24.8 % 24.8 %
Internet Explorer Internet Explorer 20297 UserAgent - Internet Explorer - 20297 - 19.58 % 19.58 %
Mobile Safari Mobile Safari 16871 UserAgent - Mobile Safari - 16871 - 16.27 % 16.27 %
Unknown Unknown 11170 UserAgent - Unknown - 11170 - 10.77 % 10.77 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 11795 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 11795 - 24.28 % 24.28 %
Unknown Unknown 11170 UserAgent - Unknown  - 11170 - 23 % 23 %
Mozilla Firefox 40.1 Mozilla Firefox 40.1 9542 UserAgent - Mozilla Firefox 40.1 - 9542 - 19.64 % 19.64 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 8571 UserAgent - Mozilla 11.0 - 8571 - 17.64 % 17.64 %
Mobile Safari 604.1 Mobile Safari 604.1 7497 UserAgent - Mobile Safari 604.1 - 7497 - 15.43 % 15.43 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 34356 Operating System - Windows 7 64 bit - 34356 - 40.06 % 40.06 %
Unknown Unknown 17810 Operating System - Unknown  - 17810 - 20.76 % 20.76 %
Mac OS X Mac OS X 12373 Operating System - Mac OS X - 12373 - 14.43 % 14.43 %
Windows NT Windows NT 12299 Operating System - Windows NT - 12299 - 14.34 % 14.34 %
Windows 7 Windows 7 8933 Operating System - Windows 7 - 8933 - 10.41 % 10.41 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplingehembygd.se 34 Keyword - harplingehembygd.se - 34 - 29.82 % 29.82 %
harplinge hembygdsförening 30 Keyword - harplinge hembygdsförening - 30 - 26.32 % 26.32 %
harplinge kyrka 19 Keyword - harplinge kyrka - 19 - 16.67 % 16.67 %
harplinge hembygdsgård 16 Keyword - harplinge hembygdsgård - 16 - 14.04 % 14.04 %
gamla harplinge 15 Keyword - gamla harplinge - 15 - 13.16 % 13.16 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Email This Page