Statistik

Här visas besöksstatistik för Harplinge Hembygdsförenings hemsida.
Statistiken gäller bara från 2013-03-16 på grund av att vi då flyttade från den gamla adressen harplingehembygd.wordpress.com till denna ny sida med egen domän harplingehembygd.se.
Ursäkta att statistiken är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
125297 24736 17 14 483 146

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 4173 Day - 1 - 4173 - 3.33 % 3.33 %
2 3906 Day - 2 - 3906 - 3.12 % 3.12 %
3 5132 Day - 3 - 5132 - 4.1 % 4.1 %
4 3521 Day - 4 - 3521 - 2.81 % 2.81 %
5 4032 Day - 5 - 4032 - 3.22 % 3.22 %
6 4359 Day - 6 - 4359 - 3.48 % 3.48 %
7 3669 Day - 7 - 3669 - 2.93 % 2.93 %
8 3859 Day - 8 - 3859 - 3.08 % 3.08 %
9 4166 Day - 9 - 4166 - 3.32 % 3.32 %
10 4175 Day - 10 - 4175 - 3.33 % 3.33 %
11 3922 Day - 11 - 3922 - 3.13 % 3.13 %
12 3777 Day - 12 - 3777 - 3.01 % 3.01 %
13 4034 Day - 13 - 4034 - 3.22 % 3.22 %
14 4089 Day - 14 - 4089 - 3.26 % 3.26 %
15 4092 Day - 15 - 4092 - 3.27 % 3.27 %
16 4309 Day - 16 - 4309 - 3.44 % 3.44 %
17 4853 Day - 17 - 4853 - 3.87 % 3.87 %
18 3997 Day - 18 - 3997 - 3.19 % 3.19 %
19 3879 Day - 19 - 3879 - 3.1 % 3.1 %
20 4230 Day - 20 - 4230 - 3.38 % 3.38 %
21 4441 Day - 21 - 4441 - 3.54 % 3.54 %
22 4397 Day - 22 - 4397 - 3.51 % 3.51 %
23 4710 Day - 23 - 4710 - 3.76 % 3.76 %
24 3804 Day - 24 - 3804 - 3.04 % 3.04 %
25 3628 Day - 25 - 3628 - 2.9 % 2.9 %
26 4018 Day - 26 - 4018 - 3.21 % 3.21 %
27 3462 Day - 27 - 3462 - 2.76 % 2.76 %
28 3734 Day - 28 - 3734 - 2.98 % 2.98 %
29 4606 Day - 29 - 4606 - 3.68 % 3.68 %
30 4126 Day - 30 - 4126 - 3.29 % 3.29 %
31 2197 Day - 31 - 2197 - 1.75 % 1.75 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 91 Day - 1 - 91 - 8.44 % 8.44 %
2 73 Day - 2 - 73 - 6.77 % 6.77 %
3 86 Day - 3 - 86 - 7.98 % 7.98 %
4 56 Day - 4 - 56 - 5.19 % 5.19 %
5 45 Day - 5 - 45 - 4.17 % 4.17 %
6 96 Day - 6 - 96 - 8.91 % 8.91 %
7 77 Day - 7 - 77 - 7.14 % 7.14 %
8 24 Day - 8 - 24 - 2.23 % 2.23 %
9 17 Day - 9 - 17 - 1.58 % 1.58 %
10 30 Day - 10 - 30 - 2.78 % 2.78 %
11 52 Day - 11 - 52 - 4.82 % 4.82 %
12 65 Day - 12 - 65 - 6.03 % 6.03 %
13 79 Day - 13 - 79 - 7.33 % 7.33 %
14 26 Day - 14 - 26 - 2.41 % 2.41 %
15 139 Day - 15 - 139 - 12.89 % 12.89 %
16 91 Day - 16 - 91 - 8.44 % 8.44 %
17 14 Day - 17 - 14 - 1.3 % 1.3 %
18 17 Day - 18 - 17 - 1.58 % 1.58 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 18121 Day - Sunday - 18121 - 14.46 % 14.46 %
Monday 16962 Day - Monday - 16962 - 13.54 % 13.54 %
Tuesday 17842 Day - Tuesday - 17842 - 14.24 % 14.24 %
Wednesday 17778 Day - Wednesday - 17778 - 14.19 % 14.19 %
Thursday 18955 Day - Thursday - 18955 - 15.13 % 15.13 %
Friday 16434 Day - Friday - 16434 - 13.12 % 13.12 %
Saturday 19205 Day - Saturday - 19205 - 15.33 % 15.33 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Mar 13 1344 Month - Mar 13 - 1344 - 1.07 % 1.07 %
Apr 13 651 Month - Apr 13 - 651 - 0.52 % 0.52 %
May 13 793 Month - May 13 - 793 - 0.63 % 0.63 %
Jun 13 1386 Month - Jun 13 - 1386 - 1.11 % 1.11 %
Jul 13 1659 Month - Jul 13 - 1659 - 1.32 % 1.32 %
Aug 13 1311 Month - Aug 13 - 1311 - 1.05 % 1.05 %
Sep 13 1070 Month - Sep 13 - 1070 - 0.85 % 0.85 %
Oct 13 990 Month - Oct 13 - 990 - 0.79 % 0.79 %
Nov 13 947 Month - Nov 13 - 947 - 0.76 % 0.76 %
Dec 13 1046 Month - Dec 13 - 1046 - 0.83 % 0.83 %
Jan 14 1554 Month - Jan 14 - 1554 - 1.24 % 1.24 %
Feb 14 1238 Month - Feb 14 - 1238 - 0.99 % 0.99 %
Mar 14 1034 Month - Mar 14 - 1034 - 0.83 % 0.83 %
Apr 14 673 Month - Apr 14 - 673 - 0.54 % 0.54 %
May 14 951 Month - May 14 - 951 - 0.76 % 0.76 %
Jun 14 1181 Month - Jun 14 - 1181 - 0.94 % 0.94 %
Jul 14 1680 Month - Jul 14 - 1680 - 1.34 % 1.34 %
Aug 14 1038 Month - Aug 14 - 1038 - 0.83 % 0.83 %
Sep 14 834 Month - Sep 14 - 834 - 0.67 % 0.67 %
Oct 14 974 Month - Oct 14 - 974 - 0.78 % 0.78 %
Nov 14 649 Month - Nov 14 - 649 - 0.52 % 0.52 %
Dec 14 836 Month - Dec 14 - 836 - 0.67 % 0.67 %
Jan 15 1414 Month - Jan 15 - 1414 - 1.13 % 1.13 %
Feb 15 1227 Month - Feb 15 - 1227 - 0.98 % 0.98 %
Mar 15 1354 Month - Mar 15 - 1354 - 1.08 % 1.08 %
Apr 15 931 Month - Apr 15 - 931 - 0.74 % 0.74 %
May 15 1361 Month - May 15 - 1361 - 1.09 % 1.09 %
Jun 15 1188 Month - Jun 15 - 1188 - 0.95 % 0.95 %
Jul 15 1750 Month - Jul 15 - 1750 - 1.4 % 1.4 %
Aug 15 1442 Month - Aug 15 - 1442 - 1.15 % 1.15 %
Sep 15 1110 Month - Sep 15 - 1110 - 0.89 % 0.89 %
Oct 15 1303 Month - Oct 15 - 1303 - 1.04 % 1.04 %
Nov 15 1626 Month - Nov 15 - 1626 - 1.3 % 1.3 %
Dec 15 1211 Month - Dec 15 - 1211 - 0.97 % 0.97 %
Jan 16 1555 Month - Jan 16 - 1555 - 1.24 % 1.24 %
Feb 16 1244 Month - Feb 16 - 1244 - 0.99 % 0.99 %
Mar 16 1206 Month - Mar 16 - 1206 - 0.96 % 0.96 %
Apr 16 1569 Month - Apr 16 - 1569 - 1.25 % 1.25 %
May 16 1714 Month - May 16 - 1714 - 1.37 % 1.37 %
Jun 16 1852 Month - Jun 16 - 1852 - 1.48 % 1.48 %
Jul 16 2766 Month - Jul 16 - 2766 - 2.21 % 2.21 %
Aug 16 1686 Month - Aug 16 - 1686 - 1.35 % 1.35 %
Sep 16 2044 Month - Sep 16 - 2044 - 1.63 % 1.63 %
Oct 16 1602 Month - Oct 16 - 1602 - 1.28 % 1.28 %
Nov 16 1593 Month - Nov 16 - 1593 - 1.27 % 1.27 %
Dec 16 1705 Month - Dec 16 - 1705 - 1.36 % 1.36 %
Jan 17 1698 Month - Jan 17 - 1698 - 1.36 % 1.36 %
Feb 17 1699 Month - Feb 17 - 1699 - 1.36 % 1.36 %
Mar 17 2235 Month - Mar 17 - 2235 - 1.78 % 1.78 %
Apr 17 1954 Month - Apr 17 - 1954 - 1.56 % 1.56 %
May 17 2127 Month - May 17 - 2127 - 1.7 % 1.7 %
Jun 17 2344 Month - Jun 17 - 2344 - 1.87 % 1.87 %
Jul 17 4296 Month - Jul 17 - 4296 - 3.43 % 3.43 %
Aug 17 3146 Month - Aug 17 - 3146 - 2.51 % 2.51 %
Sep 17 2859 Month - Sep 17 - 2859 - 2.28 % 2.28 %
Oct 17 3678 Month - Oct 17 - 3678 - 2.94 % 2.94 %
Nov 17 4268 Month - Nov 17 - 4268 - 3.41 % 3.41 %
Dec 17 3800 Month - Dec 17 - 3800 - 3.03 % 3.03 %
Jan 18 4455 Month - Jan 18 - 4455 - 3.56 % 3.56 %
Feb 18 3918 Month - Feb 18 - 3918 - 3.13 % 3.13 %
Mar 18 5994 Month - Mar 18 - 5994 - 4.78 % 4.78 %
Apr 18 2732 Month - Apr 18 - 2732 - 2.18 % 2.18 %
May 18 3328 Month - May 18 - 3328 - 2.66 % 2.66 %
Jun 18 3539 Month - Jun 18 - 3539 - 2.82 % 2.82 %
Jul 18 3024 Month - Jul 18 - 3024 - 2.41 % 2.41 %
Aug 18 2833 Month - Aug 18 - 2833 - 2.26 % 2.26 %
Sep 18 1078 Month - Sep 18 - 1078 - 0.86 % 0.86 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 4039 Hour - 0 - 4039 - 3.22 % 3.22 %
1 3542 Hour - 1 - 3542 - 2.83 % 2.83 %
2 2888 Hour - 2 - 2888 - 2.3 % 2.3 %
3 2695 Hour - 3 - 2695 - 2.15 % 2.15 %
4 3125 Hour - 4 - 3125 - 2.49 % 2.49 %
5 2997 Hour - 5 - 2997 - 2.39 % 2.39 %
6 3162 Hour - 6 - 3162 - 2.52 % 2.52 %
7 3940 Hour - 7 - 3940 - 3.14 % 3.14 %
8 4869 Hour - 8 - 4869 - 3.89 % 3.89 %
9 5869 Hour - 9 - 5869 - 4.68 % 4.68 %
10 6604 Hour - 10 - 6604 - 5.27 % 5.27 %
11 6182 Hour - 11 - 6182 - 4.93 % 4.93 %
12 5876 Hour - 12 - 5876 - 4.69 % 4.69 %
13 6052 Hour - 13 - 6052 - 4.83 % 4.83 %
14 6758 Hour - 14 - 6758 - 5.39 % 5.39 %
15 6588 Hour - 15 - 6588 - 5.26 % 5.26 %
16 6121 Hour - 16 - 6121 - 4.89 % 4.89 %
17 6431 Hour - 17 - 6431 - 5.13 % 5.13 %
18 5738 Hour - 18 - 5738 - 4.58 % 4.58 %
19 6396 Hour - 19 - 6396 - 5.1 % 5.1 %
20 5903 Hour - 20 - 5903 - 4.71 % 4.71 %
21 6491 Hour - 21 - 6491 - 5.18 % 5.18 %
22 6961 Hour - 22 - 6961 - 5.56 % 5.56 %
23 6070 Hour - 23 - 6070 - 4.84 % 4.84 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 31342 Page - / - 31342 - 75.44 % 75.44 %
/apple-touch-icon.png 3014 Page - /apple-touch-icon.png - 3014 - 7.25 % 7.25 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 2561 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 2561 - 6.16 % 6.16 %
/foreningen/styrelsen/ 2444 Page - /foreningen/styrelsen/ - 2444 - 5.88 % 5.88 %
/byggnader/livraddningsstation/ 2186 Page - /byggnader/livraddningsstation/ - 2186 - 5.26 % 5.26 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 5130 Referer - https://www.google.se/ - 5130 - 62.31 % 62.31 %
http://www.google.com/search 1048 Referer - http://www.google.com/search - 1048 - 12.73 % 12.73 %
http://harplingehembygd.wordpress.com/ 912 Referer - http://harplingehembygd.wordpress.com/ - 912 - 11.08 % 11.08 %
harplingehembygd.se 701 Referer - harplingehembygd.se - 701 - 8.51 % 8.51 %
http://www.harplinge.org 442 Referer - http://www.harplinge.org - 442 - 5.37 % 5.37 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 28840 UserAgent - Mozilla Firefox - 28840 - 28.84 % 28.84 %
Chrome Chrome 24509 UserAgent - Chrome - 24509 - 24.51 % 24.51 %
Internet Explorer Internet Explorer 19986 UserAgent - Internet Explorer - 19986 - 19.98 % 19.98 %
Mobile Safari Mobile Safari 15878 UserAgent - Mobile Safari - 15878 - 15.88 % 15.88 %
Unknown Unknown 10793 UserAgent - Unknown - 10793 - 10.79 % 10.79 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 11698 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 11698 - 24.85 % 24.85 %
Unknown Unknown 10793 UserAgent - Unknown  - 10793 - 22.93 % 22.93 %
Mozilla Firefox 40.1 Mozilla Firefox 40.1 9422 UserAgent - Mozilla Firefox 40.1 - 9422 - 20.01 % 20.01 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 8494 UserAgent - Mozilla 11.0 - 8494 - 18.04 % 18.04 %
Mobile Safari 604.1 Mobile Safari 604.1 6672 UserAgent - Mobile Safari 604.1 - 6672 - 14.17 % 14.17 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 33919 Operating System - Windows 7 64 bit - 33919 - 40.59 % 40.59 %
Unknown Unknown 17381 Operating System - Unknown  - 17381 - 20.8 % 20.8 %
Mac OS X Mac OS X 11944 Operating System - Mac OS X - 11944 - 14.29 % 14.29 %
Windows NT Windows NT 11666 Operating System - Windows NT - 11666 - 13.96 % 13.96 %
Windows XP Windows XP 8652 Operating System - Windows XP - 8652 - 10.35 % 10.35 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplingehembygd.se 34 Keyword - harplingehembygd.se - 34 - 30.09 % 30.09 %
harplinge hembygdsförening 30 Keyword - harplinge hembygdsförening - 30 - 26.55 % 26.55 %
harplinge kyrka 18 Keyword - harplinge kyrka - 18 - 15.93 % 15.93 %
harplinge hembygdsgård 16 Keyword - harplinge hembygdsgård - 16 - 14.16 % 14.16 %
gamla harplinge 15 Keyword - gamla harplinge - 15 - 13.27 % 13.27 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Email This Page