Statistik

Här visas besöksstatistik för Harplinge Hembygdsförenings hemsida.
Statistiken gäller bara från 2013-03-16 på grund av att vi då flyttade från den gamla adressen harplingehembygd.wordpress.com till denna ny sida med egen domän harplingehembygd.se.
Ursäkta att statistiken är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
84998 11793 4 4 923 295

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 2991 Day - 1 - 2991 - 3.52 % 3.52 %
2 2697 Day - 2 - 2697 - 3.17 % 3.17 %
3 3316 Day - 3 - 3316 - 3.9 % 3.9 %
4 2569 Day - 4 - 2569 - 3.02 % 3.02 %
5 2773 Day - 5 - 2773 - 3.26 % 3.26 %
6 2558 Day - 6 - 2558 - 3.01 % 3.01 %
7 2213 Day - 7 - 2213 - 2.6 % 2.6 %
8 2560 Day - 8 - 2560 - 3.01 % 3.01 %
9 2222 Day - 9 - 2222 - 2.61 % 2.61 %
10 2843 Day - 10 - 2843 - 3.34 % 3.34 %
11 2805 Day - 11 - 2805 - 3.3 % 3.3 %
12 2649 Day - 12 - 2649 - 3.12 % 3.12 %
13 2770 Day - 13 - 2770 - 3.26 % 3.26 %
14 2770 Day - 14 - 2770 - 3.26 % 3.26 %
15 2438 Day - 15 - 2438 - 2.87 % 2.87 %
16 3055 Day - 16 - 3055 - 3.59 % 3.59 %
17 3743 Day - 17 - 3743 - 4.4 % 4.4 %
18 3016 Day - 18 - 3016 - 3.55 % 3.55 %
19 2873 Day - 19 - 2873 - 3.38 % 3.38 %
20 3043 Day - 20 - 3043 - 3.58 % 3.58 %
21 2926 Day - 21 - 2926 - 3.44 % 3.44 %
22 2983 Day - 22 - 2983 - 3.51 % 3.51 %
23 2817 Day - 23 - 2817 - 3.31 % 3.31 %
24 2282 Day - 24 - 2282 - 2.68 % 2.68 %
25 2568 Day - 25 - 2568 - 3.02 % 3.02 %
26 2775 Day - 26 - 2775 - 3.26 % 3.26 %
27 2309 Day - 27 - 2309 - 2.72 % 2.72 %
28 2547 Day - 28 - 2547 - 3 % 3 %
29 3751 Day - 29 - 3751 - 4.41 % 4.41 %
30 2749 Day - 30 - 2749 - 3.23 % 3.23 %
31 1387 Day - 31 - 1387 - 1.63 % 1.63 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 139 Day - 1 - 139 - 5.92 % 5.92 %
2 126 Day - 2 - 126 - 5.37 % 5.37 %
3 90 Day - 3 - 90 - 3.83 % 3.83 %
4 126 Day - 4 - 126 - 5.37 % 5.37 %
5 174 Day - 5 - 174 - 7.41 % 7.41 %
6 97 Day - 6 - 97 - 4.13 % 4.13 %
7 137 Day - 7 - 137 - 5.83 % 5.83 %
8 126 Day - 8 - 126 - 5.37 % 5.37 %
9 76 Day - 9 - 76 - 3.24 % 3.24 %
10 155 Day - 10 - 155 - 6.6 % 6.6 %
11 76 Day - 11 - 76 - 3.24 % 3.24 %
12 103 Day - 12 - 103 - 4.39 % 4.39 %
13 101 Day - 13 - 101 - 4.3 % 4.3 %
14 231 Day - 14 - 231 - 9.84 % 9.84 %
15 67 Day - 15 - 67 - 2.85 % 2.85 %
16 181 Day - 16 - 181 - 7.71 % 7.71 %
17 101 Day - 17 - 101 - 4.3 % 4.3 %
18 143 Day - 18 - 143 - 6.09 % 6.09 %
19 95 Day - 19 - 95 - 4.05 % 4.05 %
20 4 Day - 20 - 4 - 0.17 % 0.17 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 13072 Day - Sunday - 13072 - 15.38 % 15.38 %
Monday 11504 Day - Monday - 11504 - 13.53 % 13.53 %
Tuesday 11974 Day - Tuesday - 11974 - 14.09 % 14.09 %
Wednesday 11935 Day - Wednesday - 11935 - 14.04 % 14.04 %
Thursday 13367 Day - Thursday - 13367 - 15.73 % 15.73 %
Friday 10227 Day - Friday - 10227 - 12.03 % 12.03 %
Saturday 12919 Day - Saturday - 12919 - 15.2 % 15.2 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Mar 13 1344 Month - Mar 13 - 1344 - 1.58 % 1.58 %
Apr 13 651 Month - Apr 13 - 651 - 0.77 % 0.77 %
May 13 793 Month - May 13 - 793 - 0.93 % 0.93 %
Jun 13 1386 Month - Jun 13 - 1386 - 1.63 % 1.63 %
Jul 13 1659 Month - Jul 13 - 1659 - 1.95 % 1.95 %
Aug 13 1311 Month - Aug 13 - 1311 - 1.54 % 1.54 %
Sep 13 1070 Month - Sep 13 - 1070 - 1.26 % 1.26 %
Oct 13 990 Month - Oct 13 - 990 - 1.16 % 1.16 %
Nov 13 947 Month - Nov 13 - 947 - 1.11 % 1.11 %
Dec 13 1046 Month - Dec 13 - 1046 - 1.23 % 1.23 %
Jan 14 1554 Month - Jan 14 - 1554 - 1.83 % 1.83 %
Feb 14 1238 Month - Feb 14 - 1238 - 1.46 % 1.46 %
Mar 14 1034 Month - Mar 14 - 1034 - 1.22 % 1.22 %
Apr 14 673 Month - Apr 14 - 673 - 0.79 % 0.79 %
May 14 951 Month - May 14 - 951 - 1.12 % 1.12 %
Jun 14 1181 Month - Jun 14 - 1181 - 1.39 % 1.39 %
Jul 14 1680 Month - Jul 14 - 1680 - 1.98 % 1.98 %
Aug 14 1038 Month - Aug 14 - 1038 - 1.22 % 1.22 %
Sep 14 834 Month - Sep 14 - 834 - 0.98 % 0.98 %
Oct 14 974 Month - Oct 14 - 974 - 1.15 % 1.15 %
Nov 14 649 Month - Nov 14 - 649 - 0.76 % 0.76 %
Dec 14 836 Month - Dec 14 - 836 - 0.98 % 0.98 %
Jan 15 1414 Month - Jan 15 - 1414 - 1.66 % 1.66 %
Feb 15 1227 Month - Feb 15 - 1227 - 1.44 % 1.44 %
Mar 15 1354 Month - Mar 15 - 1354 - 1.59 % 1.59 %
Apr 15 931 Month - Apr 15 - 931 - 1.1 % 1.1 %
May 15 1361 Month - May 15 - 1361 - 1.6 % 1.6 %
Jun 15 1188 Month - Jun 15 - 1188 - 1.4 % 1.4 %
Jul 15 1750 Month - Jul 15 - 1750 - 2.06 % 2.06 %
Aug 15 1442 Month - Aug 15 - 1442 - 1.7 % 1.7 %
Sep 15 1110 Month - Sep 15 - 1110 - 1.31 % 1.31 %
Oct 15 1303 Month - Oct 15 - 1303 - 1.53 % 1.53 %
Nov 15 1626 Month - Nov 15 - 1626 - 1.91 % 1.91 %
Dec 15 1211 Month - Dec 15 - 1211 - 1.42 % 1.42 %
Jan 16 1555 Month - Jan 16 - 1555 - 1.83 % 1.83 %
Feb 16 1244 Month - Feb 16 - 1244 - 1.46 % 1.46 %
Mar 16 1206 Month - Mar 16 - 1206 - 1.42 % 1.42 %
Apr 16 1569 Month - Apr 16 - 1569 - 1.85 % 1.85 %
May 16 1714 Month - May 16 - 1714 - 2.02 % 2.02 %
Jun 16 1852 Month - Jun 16 - 1852 - 2.18 % 2.18 %
Jul 16 2766 Month - Jul 16 - 2766 - 3.25 % 3.25 %
Aug 16 1686 Month - Aug 16 - 1686 - 1.98 % 1.98 %
Sep 16 2044 Month - Sep 16 - 2044 - 2.4 % 2.4 %
Oct 16 1602 Month - Oct 16 - 1602 - 1.88 % 1.88 %
Nov 16 1593 Month - Nov 16 - 1593 - 1.87 % 1.87 %
Dec 16 1705 Month - Dec 16 - 1705 - 2.01 % 2.01 %
Jan 17 1698 Month - Jan 17 - 1698 - 2 % 2 %
Feb 17 1699 Month - Feb 17 - 1699 - 2 % 2 %
Mar 17 2235 Month - Mar 17 - 2235 - 2.63 % 2.63 %
Apr 17 1954 Month - Apr 17 - 1954 - 2.3 % 2.3 %
May 17 2127 Month - May 17 - 2127 - 2.5 % 2.5 %
Jun 17 2344 Month - Jun 17 - 2344 - 2.76 % 2.76 %
Jul 17 4296 Month - Jul 17 - 4296 - 5.05 % 5.05 %
Aug 17 3146 Month - Aug 17 - 3146 - 3.7 % 3.7 %
Sep 17 2859 Month - Sep 17 - 2859 - 3.36 % 3.36 %
Oct 17 2348 Month - Oct 17 - 2348 - 2.76 % 2.76 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 2747 Hour - 0 - 2747 - 3.23 % 3.23 %
1 2475 Hour - 1 - 2475 - 2.91 % 2.91 %
2 1993 Hour - 2 - 1993 - 2.34 % 2.34 %
3 1684 Hour - 3 - 1684 - 1.98 % 1.98 %
4 2121 Hour - 4 - 2121 - 2.5 % 2.5 %
5 2059 Hour - 5 - 2059 - 2.42 % 2.42 %
6 2095 Hour - 6 - 2095 - 2.46 % 2.46 %
7 2595 Hour - 7 - 2595 - 3.05 % 3.05 %
8 3367 Hour - 8 - 3367 - 3.96 % 3.96 %
9 3732 Hour - 9 - 3732 - 4.39 % 4.39 %
10 4403 Hour - 10 - 4403 - 5.18 % 5.18 %
11 4122 Hour - 11 - 4122 - 4.85 % 4.85 %
12 4111 Hour - 12 - 4111 - 4.84 % 4.84 %
13 4138 Hour - 13 - 4138 - 4.87 % 4.87 %
14 4549 Hour - 14 - 4549 - 5.35 % 5.35 %
15 4468 Hour - 15 - 4468 - 5.26 % 5.26 %
16 4443 Hour - 16 - 4443 - 5.23 % 5.23 %
17 4457 Hour - 17 - 4457 - 5.24 % 5.24 %
18 3500 Hour - 18 - 3500 - 4.12 % 4.12 %
19 4314 Hour - 19 - 4314 - 5.08 % 5.08 %
20 3813 Hour - 20 - 3813 - 4.49 % 4.49 %
21 4487 Hour - 21 - 4487 - 5.28 % 5.28 %
22 4970 Hour - 22 - 4970 - 5.85 % 5.85 %
23 4355 Hour - 23 - 4355 - 5.12 % 5.12 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 16095 Page - / - 16095 - 69.55 % 69.55 %
/foreningen/styrelsen/ 2046 Page - /foreningen/styrelsen/ - 2046 - 8.84 % 8.84 %
/aktivitet/ 1758 Page - /aktivitet/ - 1758 - 7.6 % 7.6 %
/byggnader/livraddningsstation/ 1732 Page - /byggnader/livraddningsstation/ - 1732 - 7.48 % 7.48 %
/arkivet/gamla-bilder-fran-harplinge/ 1510 Page - /arkivet/gamla-bilder-fran-harplinge/ - 1510 - 6.53 % 6.53 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 3647 Referer - https://www.google.se/ - 3647 - 57.9 % 57.9 %
http://harplingehembygd.wordpress.com/ 912 Referer - http://harplingehembygd.wordpress.com/ - 912 - 14.48 % 14.48 %
http://www.google.com/search 824 Referer - http://www.google.com/search - 824 - 13.08 % 13.08 %
harplingehembygd.se 537 Referer - harplingehembygd.se - 537 - 8.53 % 8.53 %
http://harmonit.se/foto 379 Referer - http://harmonit.se/foto - 379 - 6.02 % 6.02 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Chrome Chrome 17237 UserAgent - Chrome - 17237 - 26.38 % 26.38 %
Internet Explorer Internet Explorer 16394 UserAgent - Internet Explorer - 16394 - 25.09 % 25.09 %
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 15989 UserAgent - Mozilla Firefox - 15989 - 24.47 % 24.47 %
Mobile Safari Mobile Safari 8349 UserAgent - Mobile Safari - 8349 - 12.78 % 12.78 %
Mozilla Mozilla 7372 UserAgent - Mozilla - 7372 - 11.28 % 11.28 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 9317 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 9317 - 29.68 % 29.68 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 7367 UserAgent - Mozilla 11.0 - 7367 - 23.47 % 23.47 %
Unknown Unknown 6794 UserAgent - Unknown  - 6794 - 21.64 % 21.64 %
Java-based browser 1.8.0 Java-based browser 1.8.0 4000 UserAgent - Java-based browser 1.8.0 - 4000 - 12.74 % 12.74 %
iPhone iPhone 3911 UserAgent - iPhone  - 3911 - 12.46 % 12.46 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 21820 Operating System - Windows 7 64 bit - 21820 - 37.18 % 37.18 %
Unknown Unknown 12462 Operating System - Unknown  - 12462 - 21.23 % 21.23 %
Mac OS X Mac OS X 9025 Operating System - Mac OS X - 9025 - 15.38 % 15.38 %
Windows NT Windows NT 7928 Operating System - Windows NT - 7928 - 13.51 % 13.51 %
Windows XP Windows XP 7455 Operating System - Windows XP - 7455 - 12.7 % 12.7 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplingehembygd.se 30 Keyword - harplingehembygd.se - 30 - 28.85 % 28.85 %
harplinge hembygdsförening 30 Keyword - harplinge hembygdsförening - 30 - 28.85 % 28.85 %
gamla harplinge 15 Keyword - gamla harplinge - 15 - 14.42 % 14.42 %
harplinge musiker 15 Keyword - harplinge musiker - 15 - 14.42 % 14.42 %
harplinge hembygdsgård 14 Keyword - harplinge hembygdsgård - 14 - 13.46 % 13.46 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Email This Page