Statistik

Här visas besöksstatistik för Harplinge Hembygdsförenings hemsida.
Statistiken gäller bara från 2013-03-16 på grund av att vi då flyttade från den gamla adressen harplingehembygd.wordpress.com till denna ny sida med egen domän harplingehembygd.se.
Ursäkta att statistiken är på engelska.

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
113989 20076 67 42 917 422

Visits based on day of month

Day Amount Percentage
1 3805 Day - 1 - 3805 - 3.34 % 3.34 %
2 3535 Day - 2 - 3535 - 3.1 % 3.1 %
3 4806 Day - 3 - 4806 - 4.22 % 4.22 %
4 3264 Day - 4 - 3264 - 2.86 % 2.86 %
5 3551 Day - 5 - 3551 - 3.12 % 3.12 %
6 3674 Day - 6 - 3674 - 3.22 % 3.22 %
7 3132 Day - 7 - 3132 - 2.75 % 2.75 %
8 3336 Day - 8 - 3336 - 2.93 % 2.93 %
9 3574 Day - 9 - 3574 - 3.14 % 3.14 %
10 3902 Day - 10 - 3902 - 3.42 % 3.42 %
11 3647 Day - 11 - 3647 - 3.2 % 3.2 %
12 3480 Day - 12 - 3480 - 3.05 % 3.05 %
13 3727 Day - 13 - 3727 - 3.27 % 3.27 %
14 3724 Day - 14 - 3724 - 3.27 % 3.27 %
15 3642 Day - 15 - 3642 - 3.2 % 3.2 %
16 3980 Day - 16 - 3980 - 3.49 % 3.49 %
17 4569 Day - 17 - 4569 - 4.01 % 4.01 %
18 3752 Day - 18 - 3752 - 3.29 % 3.29 %
19 3597 Day - 19 - 3597 - 3.16 % 3.16 %
20 3992 Day - 20 - 3992 - 3.5 % 3.5 %
21 4126 Day - 21 - 4126 - 3.62 % 3.62 %
22 4183 Day - 22 - 4183 - 3.67 % 3.67 %
23 4353 Day - 23 - 4353 - 3.82 % 3.82 %
24 3457 Day - 24 - 3457 - 3.03 % 3.03 %
25 3318 Day - 25 - 3318 - 2.91 % 2.91 %
26 3693 Day - 26 - 3693 - 3.24 % 3.24 %
27 3020 Day - 27 - 3020 - 2.65 % 2.65 %
28 3392 Day - 28 - 3392 - 2.98 % 2.98 %
29 4276 Day - 29 - 4276 - 3.75 % 3.75 %
30 3511 Day - 30 - 3511 - 3.08 % 3.08 %
31 1971 Day - 31 - 1971 - 1.73 % 1.73 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Percentage
1 103 Day - 1 - 103 - 4.13 % 4.13 %
2 144 Day - 2 - 144 - 5.77 % 5.77 %
3 86 Day - 3 - 86 - 3.45 % 3.45 %
4 84 Day - 4 - 84 - 3.37 % 3.37 %
5 75 Day - 5 - 75 - 3.01 % 3.01 %
6 84 Day - 6 - 84 - 3.37 % 3.37 %
7 103 Day - 7 - 103 - 4.13 % 4.13 %
8 52 Day - 8 - 52 - 2.09 % 2.09 %
9 133 Day - 9 - 133 - 5.33 % 5.33 %
10 117 Day - 10 - 117 - 4.69 % 4.69 %
11 98 Day - 11 - 98 - 3.93 % 3.93 %
12 78 Day - 12 - 78 - 3.13 % 3.13 %
13 95 Day - 13 - 95 - 3.81 % 3.81 %
14 142 Day - 14 - 142 - 5.69 % 5.69 %
15 74 Day - 15 - 74 - 2.97 % 2.97 %
16 109 Day - 16 - 109 - 4.37 % 4.37 %
17 72 Day - 17 - 72 - 2.89 % 2.89 %
18 110 Day - 18 - 110 - 4.41 % 4.41 %
19 86 Day - 19 - 86 - 3.45 % 3.45 %
20 84 Day - 20 - 84 - 3.37 % 3.37 %
21 92 Day - 21 - 92 - 3.69 % 3.69 %
22 216 Day - 22 - 216 - 8.66 % 8.66 %
23 190 Day - 23 - 190 - 7.62 % 7.62 %
24 67 Day - 24 - 67 - 2.69 % 2.69 %

Visits based on day of week

Day Amount Percentage
Sunday 16353 Day - Sunday - 16353 - 14.35 % 14.35 %
Monday 15359 Day - Monday - 15359 - 13.47 % 13.47 %
Tuesday 16339 Day - Tuesday - 16339 - 14.33 % 14.33 %
Wednesday 16121 Day - Wednesday - 16121 - 14.14 % 14.14 %
Thursday 17264 Day - Thursday - 17264 - 15.15 % 15.15 %
Friday 15080 Day - Friday - 15080 - 13.23 % 13.23 %
Saturday 17473 Day - Saturday - 17473 - 15.33 % 15.33 %

Visits based on month

Month Amount Percentage
Mar 13 1344 Month - Mar 13 - 1344 - 1.18 % 1.18 %
Apr 13 651 Month - Apr 13 - 651 - 0.57 % 0.57 %
May 13 793 Month - May 13 - 793 - 0.7 % 0.7 %
Jun 13 1386 Month - Jun 13 - 1386 - 1.22 % 1.22 %
Jul 13 1659 Month - Jul 13 - 1659 - 1.46 % 1.46 %
Aug 13 1311 Month - Aug 13 - 1311 - 1.15 % 1.15 %
Sep 13 1070 Month - Sep 13 - 1070 - 0.94 % 0.94 %
Oct 13 990 Month - Oct 13 - 990 - 0.87 % 0.87 %
Nov 13 947 Month - Nov 13 - 947 - 0.83 % 0.83 %
Dec 13 1046 Month - Dec 13 - 1046 - 0.92 % 0.92 %
Jan 14 1554 Month - Jan 14 - 1554 - 1.36 % 1.36 %
Feb 14 1238 Month - Feb 14 - 1238 - 1.09 % 1.09 %
Mar 14 1034 Month - Mar 14 - 1034 - 0.91 % 0.91 %
Apr 14 673 Month - Apr 14 - 673 - 0.59 % 0.59 %
May 14 951 Month - May 14 - 951 - 0.83 % 0.83 %
Jun 14 1181 Month - Jun 14 - 1181 - 1.04 % 1.04 %
Jul 14 1680 Month - Jul 14 - 1680 - 1.47 % 1.47 %
Aug 14 1038 Month - Aug 14 - 1038 - 0.91 % 0.91 %
Sep 14 834 Month - Sep 14 - 834 - 0.73 % 0.73 %
Oct 14 974 Month - Oct 14 - 974 - 0.85 % 0.85 %
Nov 14 649 Month - Nov 14 - 649 - 0.57 % 0.57 %
Dec 14 836 Month - Dec 14 - 836 - 0.73 % 0.73 %
Jan 15 1414 Month - Jan 15 - 1414 - 1.24 % 1.24 %
Feb 15 1227 Month - Feb 15 - 1227 - 1.08 % 1.08 %
Mar 15 1354 Month - Mar 15 - 1354 - 1.19 % 1.19 %
Apr 15 931 Month - Apr 15 - 931 - 0.82 % 0.82 %
May 15 1361 Month - May 15 - 1361 - 1.19 % 1.19 %
Jun 15 1188 Month - Jun 15 - 1188 - 1.04 % 1.04 %
Jul 15 1750 Month - Jul 15 - 1750 - 1.54 % 1.54 %
Aug 15 1442 Month - Aug 15 - 1442 - 1.27 % 1.27 %
Sep 15 1110 Month - Sep 15 - 1110 - 0.97 % 0.97 %
Oct 15 1303 Month - Oct 15 - 1303 - 1.14 % 1.14 %
Nov 15 1626 Month - Nov 15 - 1626 - 1.43 % 1.43 %
Dec 15 1211 Month - Dec 15 - 1211 - 1.06 % 1.06 %
Jan 16 1555 Month - Jan 16 - 1555 - 1.36 % 1.36 %
Feb 16 1244 Month - Feb 16 - 1244 - 1.09 % 1.09 %
Mar 16 1206 Month - Mar 16 - 1206 - 1.06 % 1.06 %
Apr 16 1569 Month - Apr 16 - 1569 - 1.38 % 1.38 %
May 16 1714 Month - May 16 - 1714 - 1.5 % 1.5 %
Jun 16 1852 Month - Jun 16 - 1852 - 1.62 % 1.62 %
Jul 16 2766 Month - Jul 16 - 2766 - 2.43 % 2.43 %
Aug 16 1686 Month - Aug 16 - 1686 - 1.48 % 1.48 %
Sep 16 2044 Month - Sep 16 - 2044 - 1.79 % 1.79 %
Oct 16 1602 Month - Oct 16 - 1602 - 1.41 % 1.41 %
Nov 16 1593 Month - Nov 16 - 1593 - 1.4 % 1.4 %
Dec 16 1705 Month - Dec 16 - 1705 - 1.5 % 1.5 %
Jan 17 1698 Month - Jan 17 - 1698 - 1.49 % 1.49 %
Feb 17 1699 Month - Feb 17 - 1699 - 1.49 % 1.49 %
Mar 17 2235 Month - Mar 17 - 2235 - 1.96 % 1.96 %
Apr 17 1954 Month - Apr 17 - 1954 - 1.71 % 1.71 %
May 17 2127 Month - May 17 - 2127 - 1.87 % 1.87 %
Jun 17 2344 Month - Jun 17 - 2344 - 2.06 % 2.06 %
Jul 17 4296 Month - Jul 17 - 4296 - 3.77 % 3.77 %
Aug 17 3146 Month - Aug 17 - 3146 - 2.76 % 2.76 %
Sep 17 2859 Month - Sep 17 - 2859 - 2.51 % 2.51 %
Oct 17 3678 Month - Oct 17 - 3678 - 3.23 % 3.23 %
Nov 17 4268 Month - Nov 17 - 4268 - 3.74 % 3.74 %
Dec 17 3800 Month - Dec 17 - 3800 - 3.33 % 3.33 %
Jan 18 4455 Month - Jan 18 - 4455 - 3.91 % 3.91 %
Feb 18 3918 Month - Feb 18 - 3918 - 3.44 % 3.44 %
Mar 18 5994 Month - Mar 18 - 5994 - 5.26 % 5.26 %
Apr 18 2732 Month - Apr 18 - 2732 - 2.4 % 2.4 %
May 18 2494 Month - May 18 - 2494 - 2.19 % 2.19 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Percentage
0 3714 Hour - 0 - 3714 - 3.26 % 3.26 %
1 3293 Hour - 1 - 3293 - 2.89 % 2.89 %
2 2485 Hour - 2 - 2485 - 2.18 % 2.18 %
3 2469 Hour - 3 - 2469 - 2.17 % 2.17 %
4 2949 Hour - 4 - 2949 - 2.59 % 2.59 %
5 2679 Hour - 5 - 2679 - 2.35 % 2.35 %
6 2918 Hour - 6 - 2918 - 2.56 % 2.56 %
7 3619 Hour - 7 - 3619 - 3.17 % 3.17 %
8 4487 Hour - 8 - 4487 - 3.94 % 3.94 %
9 5226 Hour - 9 - 5226 - 4.58 % 4.58 %
10 5919 Hour - 10 - 5919 - 5.19 % 5.19 %
11 5555 Hour - 11 - 5555 - 4.87 % 4.87 %
12 5385 Hour - 12 - 5385 - 4.72 % 4.72 %
13 5304 Hour - 13 - 5304 - 4.65 % 4.65 %
14 6052 Hour - 14 - 6052 - 5.31 % 5.31 %
15 5974 Hour - 15 - 5974 - 5.24 % 5.24 %
16 5710 Hour - 16 - 5710 - 5.01 % 5.01 %
17 5927 Hour - 17 - 5927 - 5.2 % 5.2 %
18 5090 Hour - 18 - 5090 - 4.47 % 4.47 %
19 5915 Hour - 19 - 5915 - 5.19 % 5.19 %
20 5344 Hour - 20 - 5344 - 4.69 % 4.69 %
21 5803 Hour - 21 - 5803 - 5.09 % 5.09 %
22 6486 Hour - 22 - 6486 - 5.69 % 5.69 %
23 5686 Hour - 23 - 5686 - 4.99 % 4.99 %

Most visited pages (5)

Page Amount Percentage
/ 26148 Page - / - 26148 - 73.27 % 73.27 %
/apple-touch-icon.png 2766 Page - /apple-touch-icon.png - 2766 - 7.75 % 7.75 %
/apple-touch-icon-precomposed.png 2399 Page - /apple-touch-icon-precomposed.png - 2399 - 6.72 % 6.72 %
/foreningen/styrelsen/ 2355 Page - /foreningen/styrelsen/ - 2355 - 6.6 % 6.6 %
/aktivitet/ 2021 Page - /aktivitet/ - 2021 - 5.66 % 5.66 %

Most seen referers (5)

Referer Amount Percentage
https://www.google.se/ 4416 Referer - https://www.google.se/ - 4416 - 59.48 % 59.48 %
http://www.google.com/search 1019 Referer - http://www.google.com/search - 1019 - 13.73 % 13.73 %
http://harplingehembygd.wordpress.com/ 912 Referer - http://harplingehembygd.wordpress.com/ - 912 - 12.28 % 12.28 %
harplingehembygd.se 644 Referer - harplingehembygd.se - 644 - 8.67 % 8.67 %
http://www.harplinge.org 433 Referer - http://www.harplinge.org - 433 - 5.83 % 5.83 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Percentage
Mozilla Firefox Mozilla Firefox 24826 UserAgent - Mozilla Firefox - 24826 - 27.5 % 27.5 %
Chrome Chrome 21578 UserAgent - Chrome - 21578 - 23.9 % 23.9 %
Internet Explorer Internet Explorer 18758 UserAgent - Internet Explorer - 18758 - 20.78 % 20.78 %
Mobile Safari Mobile Safari 14666 UserAgent - Mobile Safari - 14666 - 16.24 % 16.24 %
Unknown Unknown 10460 UserAgent - Unknown - 10460 - 11.59 % 11.59 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Percentage
Internet Explorer 9.0 Internet Explorer 9.0 11084 UserAgent - Internet Explorer 9.0 - 11084 - 26.16 % 26.16 %
Unknown Unknown 10460 UserAgent - Unknown  - 10460 - 24.69 % 24.69 %
Mozilla 11.0 Mozilla 11.0 8081 UserAgent - Mozilla 11.0 - 8081 - 19.07 % 19.07 %
Mozilla Firefox 40.1 Mozilla Firefox 40.1 6827 UserAgent - Mozilla Firefox 40.1 - 6827 - 16.11 % 16.11 %
Mobile Safari 604.1 Mobile Safari 604.1 5913 UserAgent - Mobile Safari 604.1 - 5913 - 13.96 % 13.96 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Percentage
Windows 7 64 bit Windows 7 64 bit 30505 Operating System - Windows 7 64 bit - 30505 - 40.05 % 40.05 %
Unknown Unknown 16836 Operating System - Unknown  - 16836 - 22.1 % 22.1 %
Mac OS X Mac OS X 10898 Operating System - Mac OS X - 10898 - 14.31 % 14.31 %
Windows NT Windows NT 9957 Operating System - Windows NT - 9957 - 13.07 % 13.07 %
Windows XP Windows XP 7980 Operating System - Windows XP - 7980 - 10.48 % 10.48 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Percentage
harplingehembygd.se 34 Keyword - harplingehembygd.se - 34 - 30.91 % 30.91 %
harplinge hembygdsförening 30 Keyword - harplinge hembygdsförening - 30 - 27.27 % 27.27 %
harplinge hembygdsgård 16 Keyword - harplinge hembygdsgård - 16 - 14.55 % 14.55 %
gamla harplinge 15 Keyword - gamla harplinge - 15 - 13.64 % 13.64 %
harplinge musiker 15 Keyword - harplinge musiker - 15 - 13.64 % 13.64 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Percentage


Statistics recorded with Counterize II - Version 3.0.1

Email This Page