Kategori arkiv: Ratichallen

Hembygdskretsens kulturafton 31 oktober 2017

Harplinge hembygdsförening står som värd för hembygdskretsens kulturafton med frågesport och underhållning. Åtta lag från föreningar i kretsen deltar med sex deltagare i varje lag för att lösa kluriga frågor.
För kvällens underhållning står Bror Johansson på såg (!) tillsammans med Åke Karlsson, dragspel och sång.

Välkomna till Ratic-hallen i Harplinge kl: 19.00, tisdag 31 oktober!

Inträde 80 kr som inkluderar kaffe och en god smörgås, underhållning och förhoppningsvis en trevlig kväll! Glöm inte att heja fram ditt favoritlag i frågesporten!
Arrangemanget görs i samarbete med Vuxenskolan och med stöd av kulturnämnden i Halmstad.

Email This Page

Årsmöte 2017-03-01

Årsmöte 2017

Hembygdsföreningens årsmöte hölls i Ratics matsal den 1 mars 2017 med ca 40 medlemmar närvarande. Mötet inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar.

Förhandlingarna leddes traditionsenligt av Barbro Ericsson med Kristin Ovik som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2016 lästes upp och kassören redogjorde för bokslutet. Efter revisorernas berättelse beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Ordföranden, arkivgruppen, livräddningsstationsgruppen och Harplinge dokumentationsgrupp lämnade sina rapporter för det gångna årets verksamhet.

Avgående styrelseledamöter Boris Andersson och Leif Andersson avtackades för sina mångåriga arbetsinsatser för föreningen. Båda kommer även i fortsättningen att stödja föreningen, Boris som ansvarig för onsdagsgruppen som träffas för underhållning av park och byggnader. Leif fortsätter att leda stavgången, ansvara för tidningsurklipp och lotteriverksamheten till sommarens visningsdagar.

Gösta Andersson omvaldes till ordförande på ett år. Till nya styrelsemedlemmar valdes Mats Aniansson samt Jan-Eric Axpalm som suppeant. 

Ledamöterna i arkiv-, livräddnings- och dokumentationsgrupperna, valberedning och revisorer framgår på sidan Styrelse.

Kaffe med dopp serverades.

Några bilder från kvällen:

 

 

 

Email This Page