Författararkiv: Christer - Sidor 2

Veckopressen uppmärksammar oss

I samband med hembygdsrörelsens 100-årsjubileum har Hemmets Journal haft en artikel om några olika hembygdsföreningar i Sverige. Harplinge Hembygdsförening fick fin reklam med bild på bl a Kristin Ovik när hon kärnar smör. Här under ser du ett par skannade sidor ur tidningen nr 35 av 25/8 2016.

hj-sida-14hj-sida-15

Svenska hembygdsrörelsen 100 år. Halland bidrar med rekordbonad

2016 fyller Sveriges Hembygdsförbund 100 år vilket firades på Skansen i Stockholm i slutet av augusti. Halländska hembygdsrörelsen deltog med en rekordlång (nästan 60 m) bonadsmålning, sammansatt av mindre bonader från 59 av de 69 hembygdsföreningarna i Halland. De är målade av lokala konstnärer med motiv från kända eller typiska platser, byggnader, aktiviteter mm i bygden. Bonaderna är målade på traditionellt vis i äggtempera (äggula och färgpigment i pulverform) på linduk.

Bonaden invigdes av landshövding Lena Sommestad i Unnaryds Bonadsmuseum i slutet av juli och har sedan visats på olika platser i Halland, bl.a. på Hallandsgården i Halmstad, innan den visades på jubileet på Skansen. En anmälan är inlämnad till Guiness rekordbok som längsta bonadsmålning.   (För större bild klicka i den).
Söndrums Hembygdsförening har lagt in alla bonaderna från de halländska hembygdsföreningarna på sin hemsida. Du kommer dit på denna länk Bonader

http://www.hembygd.se/sondrum/hallands-donadsmalning-2016/

Bonad Harplinge

Bonad Harplinge

Hela bonaden, Hallandsgården aug 2016

Hela bonaden, Hallandsgården aug 2016

Bonad div info

Bonad div info

 

 

Facit tipspromenaderna 10 och 17 juli 2016

Tipspromenaderna på visningsdagarna drog som vanligt många intresserade och gav deltagarna tillfälle att besöka våra olika hus och parken på hembygdsgården. De 12 frågorna, som Daniel Svensson satt samman, innehåll en del kluriga frågor. De bästa deltagarna kom upp i 10 rätt.
Klicka på länken nedan för listan med facit och vinnarna, som meddelas personligen.

Tipspromenad 2016 FACIT

Passa på att besöka Särdals Livräddningsstation i sommar

Särdals Livräddningstation är öppen för visning med guide måndag & onsdag kväll 18.30-20.00 från 4 juli till 10 augusti. Du får en intressant inblick i det hårda arbetet att rädda nödställda till havs och kan se räddningsbåten Otto Stenberg, raketstationen m.m. Stationen var i bruk 1908-1957.

Entree: 20:- kr, barn gratis.
Hitta dit: Hallands Kustväg mellan Halmstad och Falkenberg, nedfart Lundslättsvägen Särdal (mellan Haverdal och Steninge).

liv4

Skolavslutning på hembygdsgården 9 juni, 2016

Lyngåkraskolans avslutning skedde som vanligt med att skolbarnen vid halv sextiden vandrade tillsammans från skolan  upp till hembygdsgården där föräldrar, släkt och vänner väntade. Sång, musik och tack framfördes av eleverna, från ”0:an” till avgående ”5-orna”. Till sist framförde rektor tänkvärda ord och önskade alla ett härligt sommarlov.

Kvällen var skön och väldigt mycket folk hade sökt sig till hembygdsgården. Inräknat de cirka 200 eleverna fanns troligen över 1.000 personer på plats. En härlig kväll som många avslutade med en fika, lite mat eller annat i parken.

Allsången 1/6 blev mycket lyckad

Tromb och bortblåst tält i Kulla och flytt av allsången inomhus till Ratic-hallen lade inte sordin på stämningen. Över 70 personer samlades för en mycket lyckad kväll med sång, historier och skratt ihop med garvade underhållare.

Valborgsfirandet på hembygdsgården

I år igen var vädrets makter med oss på Valborgsmässoafton och det befarade regnet höll undan. Ett drygt hundratal åhörare besökte hembygdsgården för att lyssna på de vackra vårsångerna med Harplinge-Steninge kyrkokör under ledning av organist Eva Persson. Kören var förstärkt med ett antal personer som ville prova på att sjunga i kör och Eva välkomnade fler att prova på till nästa år.

Särdalsbördige Sören Mattson, Lund, höll årets vårtal och gladdes åt våren som är full av härliga ljud efter den tysta vintern. I denna sköna tid erinrade han också om händelser som satt stora avtryck på människor, natur och miljö såsom kärnkraftsolyckan i Tjernobyl för 30 år sedan.

Med sitt intresse för hembygden betonade Sören det viktiga arbete som hembygdsföreningarna gör för att bevara lokal historia och kultur och hoppades att fler medlemmar vill ta aktiv del i arbetet. Efter idrotten är  hembygdsrörelsen med sina 2.000 föreningar och 430.000 medlemmar den största folkrörelsen i Sverige.

Valborgsfirandet avslutades med nationalsången varefter vår ordf. Gösta Andersson tackade kör och talare med blommor.

 

Valborgsmässoafton tält uppsatt vid dåligt väder

Skulle det bli dåligt väder Valborgsmässoaftron sätter vi upp tält för både kör och besökare. Så tveka inte att komma!

Städdag på Hembygdsgården lör 16 april

Dags igen för städning ute och inne på Hembygdsgården. Innanfönster skall tas ut, mattor piskas, parken räfsas, grenar klippas, spindelväv tas bort  och mycket annat som behövs efter vintern och inför kommande aktiviteter och besök.
Alla som vill hjälpa till är välkomna lör 16 april kl 9-12. Ta gärna med räfsa eller andra redskap. Fika finns.

Årsmötet den 2 mars 2016

Hembygdsföreningens årsmöte har hållits i Ratics matsal den 2 mars 2016. Mötet inleddes med en tyst minut för under året avlidna medlemmar.

Barbro Eriksson ledde förhandlingarna med Kristin Ovik som sekreterare. Verksamhetsberättelsen för 2015 lästes upp och kassören redogjorde för bokslutet. Föreningens ekonomiska situation är god. Efter revisorernas berättelse beslutade årsmötet om ansvarsfrihet för styrelsen. Ordföranden, arkivgruppen, livräddningsstationsgruppen och Harplinge dokumentationsgrupp lämnade rapporter.

Gösta Andersson omvaldes till ordföranden på ett år. Styrelsen i övrigt är oförändrad. Ledamöterna i arkiv- livräddnings- och dokumentationsgrupperna, valberedning och revisorer framgår på sidan Styrelse.

Efter kaffet visade Ola Bengtsson intressanta bilder från bl a Malmbanan och berättade om sitt stora intresse för tåg och järnvägar.