Årsmöte och medlemsavgift

Välkommen till årsmöte 2019

Onsdag 6 mars kl 19.00 på Harplinge äldreboende, samlingssalen
(observera lokalbyte från Ratic-hallen)

 

Medlemsavgiften för 2019
Medlemsavgiften är 100 kr per person. Vi ber att du betalar senast i april till bankgirokonto: 776-5258.
Ange namnen på medlemmarna och telefonnummer.

 

 

Email This Page